Home

Achtergrond

Toekomst groenteteelt tegen het licht houden

Het Productschap Tuinbouw (PT) in Zoetermeer wil in samenwerking met ondernemers en organisaties van teelt, handel en verwerkers van vollegrondsgroente een toekomstvisie opstellen.

Alle betrokken partijen krijgen een voorlopige visie als leidraad toegestuurd. Deze visie is opgesteld in samenwerking met een afvaardiging van telers, handelaren en vertegenwoordigers van groente- en fruitverwerkende industrie. Zij kunnen tot 1 september reageren.
Om gericht op ontwikkelingen in te kunnen spelen moet duidelijk zijn welke prioriteiten voor de toekomst bij de verschillende sectoren van betekenis zijn.

In de visie zijn enkele toekomstscenario’s beschreven. Moet de Nederlandse voedingstuinbouw zich de komende jaren bijvoorbeeld richten op het produceren van groenten en fruit met wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsclaims? En is het mogelijk om over pakweg tien jaar vollegrondsgroenten los van de ondergrond te telen? Zijn er in 2016 nog wel voldoende industriegroentetelers in Nederland?
In de vollegrondsgroentesector staan veel veranderingen op stapel. Telers worden niet alleen geconfronteerd met sterk gestegen productiekosten, maar ook de internationale concurrentie groeit.

Verder is het aantal vollegrondsgroentebedrijven de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. Bestaande bedrijven zijn steeds groter geworden. Ook specialisatie zet zich in deze sector door. Daarnaast is de afzet sterk geconcentreerd en afhandeling gebeurt steeds vaker direct van producent naar retailers. De teler teelt niet meer voor de markt, maar voor de afnemer, waarbij de prijs steeds vaker in onderling overleg wordt vastgesteld. Allemaal zaken die voor een gezonde toekomst van grote betekenis zijn. Daarbij is de inbreng van de hele sector belangrijk uitgangspunt, aldus het PT.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.