Home

Achtergrond 1 reactie

SNM: overleg onder voorwaarden

De maximum hoeveelheid ammoniak die een natuurgebied kan verdragen, moet uitgangspunt blijven van beleid.

En er mag niet getornd worden aan de bezwaarmogelijkheden. Die twee voorwaarden verbindt de Stichting Natuur en Milieu (SNM) aan deelname aan overleg om de problemen voor veehouderijen bij Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) op te lossen.

Een werkgroep onder leiding van jurist Carlo Trojan stelde gisteren voor met betrokken partijen een handreiking te ontwikkelen voor het verlenen van vergunningen aan veehouderijen bij die gebieden. Volgens SNM-medewerker Joost Rutteman bevat het rapport van de werkgroep goede punten. Maar het ademt volgens hem een beetje de sfeer dat soepeler moet worden omgegaan met de regels. "Daar kunnen wij niet mee uit de voeten."

Dat de rechter vergunningen marginaler moet gaan toetsen is in de ogen van Rutteman eerder wens dan beleid. Voordat beleid is ontwikkeld voor ammoniak bij Natura 2000-gebieden, ben je zo een half jaar verder, schat hij. Volgens LTO biedt Trojan geen oplossing voor de korte termijn. Ze ziet wel enkele lichtpuntjes. Zo moet bij het verlenen van vergunningen rekening worden gehouden met meer factoren dan de ammoniakuitstoot alleen.

Meer dan de helft van de veehouderijen bevindt zich binnen 5 kilometer van een Natura 2000-gebied. De verschillen per provincie zijn groot; de problemen zijn het nijpendst in Limburg, Overijssel en Drenthe. De Kamer spreekt morgen en overmorgen over de problematiek.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    vd berg

    De maximum hoeveelheid ammoniak die een natuurgebied kan verdragen.
    Als je zin goed leest, en goed op je laat inwerken, er ook nog eens nuchter over na gaat denken. Dan begrijp je pas wat voor onzin er staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.