Home

Achtergrond 235 x bekeken 13 reacties

Ruimte in ammoniakregels

De kritische depositiewaarden voor ammoniak, zoals die voor Natura 2000-gebieden worden gehanteerd, zijn vaak minder absoluut dan gedacht.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van Alterra en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Dit kan lucht geven aan bedrijven bij Natura 2000-gebieden. Die dreigen in de knel komen bij strikte uitleg van de depositiewaarden. In het rapport wordt een nieuw overzicht gegeven van de kritische depositiewaarden voor ammoniak per gebied. Voor sommige gebieden zijn deze kritische depositiewaarden strenger dan volgens de oude lijst, voor andere gebieden zijn de depositiewaarden juist soepeler.

Zeker zo belangrijk als de nieuwe kritische depositiewaarden die gebieden kunnen verdragen voor instandhouding van bepaalde planten, zijn de kanttekingen die Alterra en MNP plaatsen bij het gebruik van de depositiewaarden. Deze waarden gelden volgens hen vaak niet voor complete Natura 2000-gebieden. Zeker niet voor de grote gebieden. De kritische depostiewaarde geldt voor de ammoniakuitstoot dichtbij een kwetsbare plantensoort. Voor bedrijven die daar verder vanaf liggen gelden soepeler waarden en worden veebedrijven dus minder snel beperkt in hun doen en laten. Probleem is wel dat het meten van de precieze waarden die gelden voor individuele bedrijven een kostbare en tijdrovende klus is.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mans, biologisch natuurlijk beter

  Dat er moet worden nagedacht over het mileu akkoord maar wel op rationele gronden. We moeten het ammoniakverhaal een keer achter ons laten want Nederland zit gewoon vol met mest dus waar de veehouderij ook uitbreidt ergens anders moet er ingekrompen worden. Het mooiste gewicht is evenwicht.

 • no-profile-image

  Evelien

  Jammer dat natuurorganisaties niet zoals ondernemers de term globalisering kennen. Immers door hier bedrijven te ruineren, wordt het houden van vee verplaatst naar andere wereldelen. Daar heeft men minder aandacht voor milieu en van dierenwelzijn heeft men daar nog nooit gehoord. Jammer dat de zogenoemde "milieu- organisaties" zo kortzichtig zijn. Of is het gewoon een ordinaire "landje- pik" actie van linkse organisaties? Want laten we wel wezen, wie maakt hier in NL de dienst uit: de democratisch gekozen Tweede Kamer of milieu- organisaties en hun infiltranten op de diverse ministeries?????

 • no-profile-image

  Mw. J.W. Sikkink

  Kunt u mij een lijst sturen van de Natura 2000-gebieden en een
  overzicht gegeven van de kritische depositiewaarden voor ammoniak per gebied.

  Ik heb het graag informatie over Winterswijk Woold.
  Wij zitten met uitbreiding van van de stallen.
  Of de instantie aangeven waar ik verder kom. Alvast dank. Mw J.W. Sikkink

 • no-profile-image

  zwieneboer henke

  als die varkens in brussel en den haag nou eens wat minder schijten, kunnen wij weer een paar varkens meer houden zodat wij ok weer een inkomen hebt!

 • no-profile-image

  Scorle

  Opnieuw wordt hier weer door sommige mensen gesteld dat er geen probleem is en is geweest met verzuring in Nederland. Men vergeet gemakshalve dat door milieumaatregelen de SO2-emissies gedaald zijn van heel veel in de jaren 70 tot vrijwel niets meer nu (in verhouding dan). De verzuring was er wel degelijk maar is op tijd een halt toe geroepen. In wolken werd een pH-waarde van 2 gemeten en zelfs in Nederland werd azijnzure mist gemonsterd of erger, ondanks het neutraliserende ammoniak (!). Om nu de verzuring van destijds als onzin af te doen omdat je nu geen effecten (meer) ziet is unfair t.o.v. degenene die zich ingezet hebben voor verbetering en SO2-reductie. Wat nu speelt is overbemesting van natuurgebieden en bodems, niet zozeer verzuring. Het neerslaan van ammoniak/ammonium en stikstofoxiden/nitraat (NH3 van landbouw en NOx van verkeer) veroorzaakt de stikstofbelasting. Te veel geeft verstoring van eco-systemen, en dat geeft verstoring bij de teelt van gewassen. Het is dus verstandig om ook de stikstof-emissies in de gaten te houden. Toch ben ik blij met ammoniak in de lucht: het neutraliseert (net als vroeger al bij SO2) het NOx, waardoor er geen of minder zuur aerosol bij ons in de lucht zit. We zijn strontverwend wat dat betreft....

 • no-profile-image

  Ria

  Helaas is het onderzoek op de sites nog niet openbaar. En dan nog : nu wordt gezegd dat de KDW minder streng gehanteerd gaat worden, maar waarschijnlijk wordt er dan naar iets anders gezocht om de agrarisch ondernemers het ambtenarenapparaat te laten blijven betalen. Het wordt steeds meer vechten tegen de bierkaai. Er wordt selektief omgegaan met onderzoeksresultaten, een EHS dient gerealiseerd te worden terwijl dit totaal geen EU- beleid is. In feite proberen linkse partijen alleen maar op een goedkope manier land ( en dus macht in handen te krijgen). Dus wat is de waarde van de Kritische depositienormen voor ammoniak? : o,oooo !!!! Er zijn NEC-normen en verder is er geen europees beleid hieromtrent! Het wordt tijd dat ZLTO dit eens aan de orde stelt. LTO - Noord zit hier veel scherper in.
  Dus KDN : schrappen is het devies!

 • no-profile-image

  Joris den Blanken

  Uit het rapport blijkt dat een aantal natuurgebieden juist gevoeliger is voor vermesting en verzuring dan tot op heden werd aangenomen.

  Wellicht ook goed te weten is dat wij het rapport hebben opgevraagd omdat we hiermee de in aanbouw zijnde kolencentrale van E.ON kunnen tegenhouden (deze centrale tast omliggende duingebieden aan). Deze centrale heeft de CO2-uitstoot van 2 miljoen auto's.

  Met vriendelijke groet,

  Joris den Blanken
  Campagneleider Greenpeace Nederland

 • no-profile-image

  Gerard

  Onzin nederland zit helemaal niet vol met mest,het zal in de toekomst veelvuldig aangewend worden als biomassa,voor de opwekking van energie e.d.
  Als 17 miljoen nederlanders dagelijks een keer of 4 naar het toilet gaan,hebben we dan ook een mest overschot?wat dacht u wat daar mee gebeurde.

 • no-profile-image

  Gertjan

  Nederland loopt vast met mensen als Joris. Dat soort mensen brengen meer schade toe aan onze maatschappij dan welke bedrijfstak binnen NL dan ook.

 • no-profile-image

  Boer die nog mag bemesten??

  HOEVEEL VOEDSEL ZOU ER ZIJN ZONDER BEMESTING ((GEITENSOKKEN JORIS)) UIT AMSTERDAM??

 • no-profile-image

  Piet

  Joris uit Amsterdam...
  Verzuring... uit onderzoeken blijkt dat het lawaai van enkele jaren geleden over de verzuring van de NL bossen een luchtbel is geweest, het blijkt allemaal heel erg mee te vallen.... De foto's van afstervende bossen en planten waren genomen in oostbloklanden nabij bruinkoolcentrales. We zijn oa. door uw organisatie gewoon misleid en opgelicht. Daarnaast heeft u het over vermesting... wist u dat de NL gronden verschralen door het mestbeleid die oa door toedoen van uw organisatie is ontstaan. Ik begrijp niet dat u niet gewoon een baan zoekt. want als het heeft over vermesting en verzuring, weet u niet waar u over praat.
  Bent u uberhaupt wel een op een boerenbedrijf geweest??
  Boertje pesten daar bent u de gehele dag mee bezig.....
  Als u 65 bent en u kijkt terug op uw carriere, kunt concluderen dat u uw gehele leven mesen hebt gepest en dwars gezeten>>> vindt u dat een leuke conclusie??

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Joris, kun je niet beter naar china verhuizen, daar bouwen ze iedere maand 3 kolencentrales. Daar is pas werk aan de winkel, i.p.v. hier alles lam leggen met de oneindige procedures

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Scorle, ik ben het op punten met je eens.
  Maar als de stikstofbelasting een rol speelt voor het milieu dan komen we tot de cruciale vraag waarom de landbouw moet inkrimpen en het verkeer en andere bronnen mogen toenemen. Het blijft een feit dat er door verbindingen die ammoniak aangaat door het autoverkeer wel een andere vorm van milieubelastende stikstof ontstaat, maar niet minder. Dan zou je uitbreiding van verkeersstromen rondom kwetsbare natuurgebieden ook moeten verbieden.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.