Home

Achtergrond 318 x bekeken

Rentmeesters adviseren onteigening voor EHS

Onteigening biedt zekerheid aan agrariërs en overheid, terwijl de ecologische hoofdstructuur (EHS) sneller gerealiseerd wordt. Ook kunnen eigenaren dan een beroep doen op zelfrealisatie, dat wil zeggen dat ze zelf de nieuwe natuur gaan beheren. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) bepleit grond te onteigenen voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in haar bericht van 1 juli 2008.

Rentmeesters van de NVR realiseren zich dat afstand doen van de grond voor het algemeen belang gepaard gaat met emoties. Soms is de grond al generaties lang in het bezit van de familie. Desondanks ziet de vereniging voordelen voor zowel de huidige grondgebruikers, de overheid en de natuur.

De EHS is een netwerk dat alle natuurgebieden in Nederland met elkaar en met die in het buitenland moet verbinden, zodat dieren en planten zich vrij kunnen verspreiden naar gebieden met de beste overlevingskansen. Ook wordt zo voorkomen dat in kleine afgesloten populaties van dieren of planten inteelt ontstaat. Het concept voor de EHS ontstond al in 1991, in 1995 werden natuurtypen en doelen gedefinieerd en in 2000 werden deze wensen in de provinciale plannen vastgelegd. In 2018 moet de EHS klaar zijn, zo meldt ook Wikipedia. Er dreigt nu ernstige vertraging doordat de overheid weinig voortvarend is de gronden te verwerven of duurzaam als natuur te laten beheren.

Voor agrariërs en grondbezitters heeft onteigenen als voordeel zekerheid en de mogelijkheid om een beroep te doen op zelfrealisatie. Er wordt vanuit deze kring geregeld gepleit om de oorspronkelijke eigenaren het natuurbeheer te laten doen tegen een vergoeding. De overheid hoeft dan de grond niet te financieren.

De diverse overheden plegen krap bij kas te zijn. Zonder onteigening worden veel ondernemingen nu al beperkt in hun bedrijfsactiviteiten om schade aan de al bestaande natuur te voorkomen. Soms zijn naburige gronden al opgekocht voor de natuurdoelstellingen in plaats van beschikbaar te zijn voor bedrijfsuitbreiding. De zittende agrariërs worden als het ware ‘uitgerookt’.

Voor overheden biedt onteigenen als voordeel dat deze de grond niet boven de eigenlijke waarde van de grond plus redelijke schadeloosstelling hoeven aan te kopen om tijd te winnen. Onteigeningsprocedures kosten veel tijd. Er is democratisch besloten dat de EHS er moet komen net als andere natuurplannen of waterbergingsgebieden. Wil men de EHS daadwerkelijk voor 2018 realiseren, dan is handelen geboden. Ook voorkomt onteigening scheve gezichten bij (voormalige) grondeigenaren die nu voor de huidige condities hun land al verkocht hebben, voor lagere prijzen dus.

Onteigening brengt ook verplichtingen met zich mee. Maar wellicht nog belangrijker is het feit dat het bevoegde gezag in het plan waarvoor onteigend kan worden, bijvoorbeeld een reconstructieplan voor de reconstructiegebieden; een inrichtingsplan op basis van de Wilg; een bestemmingsplan of na 1 juli 2008 een inpassingplan, heel gedetailleerd moet aangeven wat men in het kader van de natuurontwikkeling beoogt. Deze detaillering is enerzijds noodzakelijk om het belang van de gewenste onteigening aan te geven, maar biedt anderzijds voor de grondeigenaar de mogelijkheid een beroep te doen op zelfrealisatie.

Uit een lange reeks van Kroonuitspraken is af te leiden dat een eigenaar die bereid en in staat is om te ontwikkelen en te beheren in overeenstemming met de geformuleerde doelstellingen van het plan, zich met succes tegen de voorgenomen onteigening kan verzetten. Zijn beroep op zelfrealisatie heeft dus een goede kans van slagen en zijn percelen worden uiteindelijk niet onteigend, omdat de noodzaak daartoe ontbreekt. Wel verplicht de grondbezitter zich dan tot de nieuwe beheerstaken in plaats van voort te kunnen met de ontwikkeling van zijn oorspronkelijke bedrijf op de oorspronkelijke locatie.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘EHS’
Lees ook Het Grond Congres van Agrocount op 3 oktober 2008

Meer informatie NVR, 1 juli 2008: Eigenaar en Overheid beter af bij onteigening
Meer informatie Wikipedia: Ecologische Hoofdstructuur

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.