Home

Achtergrond

Provincies vullen subsidie luchtwassers aan met €2 miljoen

De provincie Noord-Brabant vult de landelijke regeling voor gecombineerde luchtwassystemen aan met €1,5 miljoen en de provincie Limburg met €550.000. Dienst Regelingen (van het ministerie van LNV, DR) voert de regeling uit. De varkenshouders moeten ook aan DR hun aanvragen richten. Verdere bijzonderheden over de regeling maakt DR pas 2 weken voor de openstelling van 1 tot 26 september 2008 bekend.

De provincie Noord-Brabant wil de schoonste provincie worden, maar ook de intensieve veehouderij een toekomst geven. Een duurzaamheidsimpuls moet dus uitkomst bieden. Naast aandacht voor de reconstructie die veehouderijbedrijven aanmoedigt om zich in de landbouwontwikkelingsgebieden te vestigen in plaats van uit te breiden nabij woonwijken of natuur, komt er nu subsidie voor luchtwassystemen voor varkenshouders.

De provincie rept over het eerste pilotproject dat zich richt op de luchtkwaliteit. Hierin wordt bekeken welke mogelijkheden en problemen de intensieve veehouderijsector ervaart bij het plaatsen van gecombineerde luchtwassers. Luchtwassers zijn in feite grote luchtfilters die ervoor zorgen dat het bedrijf minder ammoniak en geur produceert en minder fijnstof uitstoot.

De subsidie is maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Er komt bovenop het landelijke budget van €3 miljoen (dus niet de €5,5 miljoen die nog op de website staat) dus €1,5 miljoen van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast stelt Limburg €550.000 beschikbaar voor varkenshouders uit Limburg.

De uitvoering van de subsidieregeling berust bij DR, die pas half augustus verdere bijzonderheden bekendmaakt voor de mogelijke deelnemers. De provincie Noord-Brabant verwijst eventuele vragenstellers naar DR. Er hoeven dus geen aparte meldingen of aanvragen bij die provincie gedaan te worden. Als het landelijk budget vol is, maken veehouders uit Noord-Brabant of Limburg kans op een bijdrage van het provinciebudget. De provincie Noord-Brabant verwacht zo dat dubbel zoveel boeren uit haar gebied een subsidie voor luchtwassers krijgen, al merken de ontvangers niet of het geld uit de landelijke of provinciale pot komt.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘luchtwassystemen’

Meer informatie Provincie Noord Brabant, 28 juli 2008: Duurzaamheidsimpuls Intensieve veehouderij

Meer informatie Het LNV-Loket: Subsidies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.