Home

Achtergrond 174 x bekeken

Oeso bestempelt biobrandstoffenbeleid als duur en ondoelmatig

De overheidssteun die Oeso-leden besteden aan biobrandstoffen is kostbaar en ressorteert slechts uiterst beperkt gewenste milieueffecten.

Dat schrijft de club sterke economieën in een vandaag uitgebracht evaluatierapport.

Volgens de onderzoekers is de productie van biobrandstoffen momenteel sterk afhankelijk van publiek geld. Zonder overheidssteun is productie in de meeste gevallen niet rendabel en sowieso zijn de voordelen veel kleiner dan voorheen geschat.

De Oeso becijfert dat de VS, Canada en de EU in 2015 15 miljard euro besteden aan productiesteun. In 2006 was dit nog 7 miljard. De rapporteurs concluderen dat tussen de 602 en 1060 euro wordt besteed om een ton minder broeikasgassen uit te stoten.

Alleen in Brazilië is sprake van een significante reductie. Ethanol uit suikerriet vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent in vergelijk met fossiele brandstoffen.

De in Europa en Noord-Amerika gebruikte gewassen, zoals tarwe, koolzaad en suikerbieten, leveren doorgaans minder dan 30 tot 60 procent voordeel op. Bij mais ligt dit nog lager. De prijsverhogingen die productie voor energie met zich meebrengt is respectievelijk 5, 7 en 19 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.