Home

Achtergrond

Nieuwe EU- regels biologische landbouw nog niet compleet

Vanaf 2009 werkt de biologische voedselketen met nieuwe regels, maar die zijn nog niet klaar voor alle sectoren. De lidstaten van de EU keurden de uitvoeringsregels van de verordening voor de biologische productie goed op 2 juli 2008. Grote wijzigingen zijn er niet volgens Biologica, de organisatie voor de biologische landbouw en voeding in haar bericht van 29 juli 2009. De regels gaan gelden voor de krap 1.400 biologisch-agrarische bedrijven die 2,4% van de Nederlandse landbouwgrond in gebruik hebben.

Totstandkoming nieuwe verordening
De Europese Commissie besloot eind 2005 de bestaande verordening voor biologische productie te herzien. Deze verordening bepaalt vanaf 1991 welk voedsel in de EU van het label ‘biologisch’ mag worden voorzien en ze was volgens de Commissie, na 16 jaar en talloze aanpassingen, aan een algehele revisie toe. In december 2006 werd de Raad van Europese Landbouwministers het eens over een nieuwe verordening. Op 2 juli 2008 zijn de uitvoeringsregels goedgekeurd door de gezamenlijke lidstaten.

Weinig wijzigingen, regels wel beter te volgen
De regels voor plantenteelt, dierhouderij en verwerking staan nu zo gerangschikt dat ze te volgen zijn. Dat was in de oude verordening lastig geworden. Weinig inhoudelijke wijzigingen van lidstaten, van de Commissie zelf en van de biologische sector hebben de eindstreep gehaald. Een van de oorzaken is het verschil in landbouwpraktijk tussen lidstaten. De biologische landbouw is in verschillende fases van ontwikkeling in de oude en nieuwe lidstaten.

Verdoofd castreren pas vanaf 2012 verplicht
Biologica leverde namens de Nederlandse biologische sector inbreng. Een startbijeenkomst met de biologische sector begin 2006 en regelmatige raadpleging in sectorwerkgroepen leverden standpunten en informatie op waarmee het ministerie van LNV en de Ifoam EU Groep in Brussel konden optreden. Er zijn enkele tastbare veranderingen.

Verdoofd castreren van biologische biggen wordt Europees verplicht vanaf 2012. In Nederland castreren de biologische varkenshouders hun biggen nu al onder verdoving. De overgangsperiode voor het aanbinden van vee in oude stallen is verlengd naar 2013. De ingrediëntenberekening wordt verbeterd en de biologische diervoeders worden gelabeld.

Door stevige onderhandeling is voorkomen dat bestaande biologische bedrijven in Nederland ernstig in de problemen zouden komen. Zo werd een voorstel tegengehouden dat een biologische veehouder al zijn mest op het eigen bedrijf moest afzetten. Voor Nederland, waar specialisatie ook in de biologische sector gemeengoed is, zou dit tot grote problemen leiden. Straks kan biologische mest die een veehouder niet op zijn eigen bedrijf kwijt kan, met een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst wel naar andere biologische bedrijven worden afgezet.

Nog vast te stellen
Niet alle implementatieregels zijn overigens al goedgekeurd. Om in 2009 met de nieuwe verordening te kunnen werken zijn sommige onderwerpen vooruitgeschoven.Het komend halfjaar moet de Commissie nog regels voor bereiding van wijn, voor import, voor biologische gist en voor aquacultuur vaststellen. Voor het verplichte gebruik van het nieuwe Europese logo voor biologische producten is een overgangsregeling ontworpen.

Voor de komende 2 jaar zegde de Commissie toe dat ze werkt aan voor Nederland belangrijke, niet-onderhandelde onderwerpen. Op de wensenlijst staan richtsnoeren voor controles, voor pluimvee, verwerking van veevoeder en voedingsmiddelen, voederetikettering en mineralen, plantaardige productie en tuinbouw in kassen. Dit geeft de Nederlandse biologische sector een kans om bijvoorbeeld zijn regels voor het opfokken van biologische kippen op Europees niveau te introduceren en duidelijke spelregels voor de glastuinbouw af te spreken.

InvoeringDe verwachting is dat de teksten voor de verordening voor biologische productie begin oktober officieel worden gepubliceerd, waarmee de regels per 2009 ingaan. Biologica verwacht dat de echte impact zichtbaar wordt als certificeerders, biologische telers en verwerkers met de nieuwe teksten gaan werken. Verder verwacht Biologica nog veranderingen voor de nog te regelen onderwerpen in de komende jaren.

Informatiebijeenkomsten Biologica organiseert samen met de VBP en Skal een informatiebijeenkomst over de nieuwe verordening. De voorlopige datum is vastgesteld op donderdag 4 december 2008. Daarnaast zal op de Biovak 2009 aandacht worden besteed aan de nieuwe verordening. De Ifoam EU Groep werkt momenteel aan een dossier over de verordening, dat op de Biofach 2009 in Neurenberg (D.) gepresenteerd wordt. Voor vragen kan men contact opnemen met Marian Blom: blom@biologica.nl.

Areaal en aantal bedrijven in Nederland
Het areaal biologische landbouw is 47.000 hectare van de 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland, dus 2,4%. Het wordt gebruikt door 1.372 door Skal gecertificeerde bedrijven, terwijl er ook 93 bedrijven zonder certificaat aangesloten zijn bij Skal. Gemiddeld zijn de biologische bedrijven 34 hectare groot, terwijl de gangbare bedrijven 25 hectare groot zijn.

De verdeling van de 47.000 hectare biologische grond naar sectoren is:

  • AGF 5.300 hectare;
  • graan 5.700 hectare;
  • grasland 31.600 hectare;
  • voedergewassen hectare 1.600;
  • braak 985 hectare en
  • overig landgebruik 1.800 hectare.
Deze cijfers komen uit het Bio-Monitor-jaarrapport 2007, dat op de site van Biologica te vinden is, net als het verslag over de nieuwe regelgeving. In het jaarrapport zijn ook gegevens per provincie te vinden en uit het buitenland. Op de site van Agri Holland is te vinden dat er ook 70 hectare glasgroenteteelt is, met vooral tomaten, paprika’s en komkommers, maar er is ook 4 hectare biologische bloementeelt onder glas.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘biologische landbouw’

Meer informatie Biologica, 29 juli 2008: Nieuwe Europese regelgeving goedgekeurd maar niet af

Meer informatie Agri Holland Dossier: Biologische landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.