Home

Achtergrond 1 reactie

Minder verlaging en afkeuring in pootgoed

De keuringsdienst NAK heeft tot nu toe 12,7 procent van de pootgoedpercelen in klasse verlaagd.

Het percentage afkeuringen ligt op 1,5 procent. Dat is veel minder dan vorig jaar.

De klasseverlagingen zijn dit jaar voor 51 procent veroorzaakt door bacterieziek, 23 procent door mozaïekvirus, 8 procent door mozaïek èn bacterie en 7 procent door primair virus.

Vorig jaar was rond deze tijd 23,9 procent van de percelen verlaagd en 6,5 procent afgekeurd. Toen was 72 procent van de verlagingen een gevolg van bacterieziek, veel meer dan dit jaar. Jaap Haak, hoofd van de buitendienst van de NAK, denkt dat dat komt door de droogte dit jaar. "Dan heeft bacterieziek minder kans. Bovendien zijn de pootaardappelen vorig jaar onder goede omstandigheden geoogst. Dan heb je minder versmering waardoor de bacterie zich minder verspreidt."

De NAK constateert dit jaar iets meer primair virus. Haak: "Vooral in het Noorden en Oosten. Waarschijnlijk zijn er vroeg luizen geweest. Maar door de droogte had het gewas een slechte stand. Dat maakt het lastiger om besmettingen met primair virus eruit te selecteren."
Bovendien voegen telers in het Zuiden vaker olie toe bij het spuiten, volgens Haak. Dat geeft luizen minder kans virus over te brengen op de aardappelplant.

Eén reactie

 • no-profile-image

  PLASJE

  ....Plasje vraagt zich af of de NAK heeft
  geinventariseerd hoeveel telers er in
  het Zuiden en hoeveel in het Noorden/
  Oosten olie toevoegen ivm virusbestrij-
  ding...Plasje weet dat (evenals zijzelf)
  telers in het Noorden/Oosten wel dege-
  lijk olie gebruiken....
  ...zou het niet veeleer zijn dat de omge-
  ving nl. zetmeelaardappelen met virus/
  luis belangrijker is mbt het geconsta-
  teerde primair??
  ...graag vernemend en graag onder-
  bouwd in het vervolg

Of registreer je om te kunnen reageren.