Home

Achtergrond 245 x bekeken

Minder modulatie en cross compliance, meer melk

Nederland vindt de voorstellen van de Europese Commissie voor de verruiming van de melkquota niet toereikend. Dit bracht de minister van LNV naar voren tijdens de Landbouw- en Visserijraad van de EU op 15 juli 2008. Verder wil Nederland minder modulatie, dat is geld naar plattelandsontwikkeling overhevelen. Ook wil Nederland eenvoudigere regels bij de cross compliance.

Verder met de Health Check
De Europese Commissie wil in november van dit jaar besluiten nemen over veranderingen in het Europese Landbouwbeleid (GLB) tot 2013 en alvast de kaders scheppen voor het landbouwbeleid ná 2013. Elke 'Landbouwraad' staat het op de agenda. Deze keer peilt de Europese Commissie de meningen van de landbouwministers over de modulatie, de afschaffing van de melkquota en de cross compliance.

Modulatie
Nederland heeft geen behoefte aan extra modulatie. De Europese Commissie wil graag dat het budget voor inkomenssteun aan boeren (eerste pijler) wordt afgeroomd, elk jaar met 2%. Dat geld gaat dan naar de zogenoemde tweede pijler, plattelandsontwikkeling. Daar zou het besteed worden aan maatregelen voor klimaatverandering een dergelijke. Nederland vindt dat maatregelen voor de 'nieuwe uitdagingen' beter kunnen worden genomen door inkomenssteun om te vormen tot gerichte beloning van maatschappelijke prestaties van boeren.

Cross complianceMet gerichte betalingen voor het voldoen aan maatschappelijke doelen wordt ook de noodzaak minder dat alle agrariërs aan vele minimumeisen van maatschappelijke wensen moeten voldoen om hun hele steun te behouden (cross compliance). Dan hoeven ook alleen die ondernemers gecontroleerd te worden die meedoen. De Nederlandse minister zet dan ook in op vermindering van de uitvoerings- en administratieve lasten van de cross compliance, het randvoorwaardenbeleid.

Melkquotum
Nederland wil, net zoals de Europese Commissie, een 'zachte landing' voor de melkquota in 2015 wanneer zij worden afgeschaft. Over de aanpak van de Europese Commissie is LNV het niet eens. De Europese Commissie stelt voor om de melkquota elk jaar met 1% te verruimen. Nederland vindt dat een zachte landing betekent dat een jaarlijkse verruiming van 2 à 3% nodig is, omdat anders de klap van lage prijzen door een hoge productie ineens komt. Bovendien dreigt het gevaar dat er melkimporten nodig zijn, voordat de melkproductie eindelijk wordt vrijgegeven.

Schoolfruit vanaf 2009
De Europese Commissie presenteerde een voorstel over schoolfruit. Het is de bedoeling dat kinderen op school fruit te eten krijgen en ook voorlichting over goede voedingsgewoonten krijgen. In de hele EU eten kinderen te calorierijke voeding en te weinig fruit.

WTO
Volgende week proberen de landen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève een akkoord te bereiken over de landbouw in de zogenoemde Doha-ronde. De meeste EU-ministers van Landbouw vinden, evenals Nederland, dat er voldoende concessies zijn gedaan op het gebied van landbouw. Ze wijzen erop dat andere handelsblokken (zoals Amerika, China en Brazilië) nu met concessies moeten komen. Minister Verburg steunt de Europese Commissie in de onderhandelingen en wijst nog op enkele onderhandelingspunten, zoals het 'gelijk oversteken' bij het afschaffen van exportsteun van de verschillende handelsblokken. Op die manier ontstaan er geen verschillen tussen bijvoorbeeld Amerika en Europa bij de export van producten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie LNV, 16 juli 2008: Nederland niet eens met ‘zachte landing’ melkquota

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.