Home

Achtergrond 1 reactie

Minder aardappelen en meer zaaiuien

Het areaal zaaiuien is dit jaar naar schatting 5 procent gegroeid.

De akkerbouwers verbouwen 4,8 procent minder consumptieaardappelen. Het Productschap Akkerbouw en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben gisteren de voorlopige areaalcijfers gepubliceerd van uien en consumptieaardappelen. Beleidsmedewerker Ben Kimmann van het productschap benadrukt dat het schattingen zijn. "Nog niet alle gegevens van de landbouwtellingen zijn er in verwerkt."

Het areaal consumptieaardappelen komt naar schatting op 69.020 hectare. Dat is 4,8 procent minder dan vorig jaar. Op kleigrond wordt 50.800 hectare verbouwd, 1.241 hectare minder dan in 2007. Op zandgrond staat 18.220 hectare consumptieaardappelen, 2.203 hectare minder dan vorig jaar. Kimmann: "Het areaal varieert op kleigrond jaarlijks veel minder dan op zandgrond."

Kimmann schrijft de jaarlijkse areaalfluctuaties toe aan prijsschommelingen. "Hoewel we dat niet hebben onderzocht, is dat wel aannemelijk. In een jaar met hoge prijzen komen er het volgende teeltjaar gelegenheidstelers bij. Ook zijn er dan telers die er wat extra land bij huren."

In 1999 stond er nog 86.265 hectare consumptieaardappelen in Nederland. Dat betekent een daling van 20 procent in tien jaar.

Het productschap en het CBS schatten dat dit jaar 26.612 hectare uien wordt verbouwd, waarvan 21.158 hectare zaaiuien en 5.454 hectare plantuien. Het areaal zaaiuien groeit 5 procent, het areaal plantuien blijft vrijwel stabiel. Kimmann: "De tendens sinds 1999 is dat het areaal zaaiuien toeneemt en dat het areaal plantuien daalt. Het aantal bedrijven met zaaiuien blijft vrij constant, rond de 3.400. Het gemiddelde areaal per bedrijf is de laatste tien jaar toegenomen van ruim 4,5 naar ruim 7 hectare."

Eén reactie

 • no-profile-image

  PLASJE

  Kimman, moet ik nu tranen in mijn ogen
  krijgen over de aardappelen of
  over de uien?
  .... wordt vervolgd

Of registreer je om te kunnen reageren.