Home

Achtergrond

Kaasexport neemt verder toe

De Nederlandse kaasexport is in april sterk gegroeid. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nam de export met bijna 10 % toe. Ook in vergelijking met de eerste drie maanden van 2008 springt april er in positieve zin uit. Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel. Vooral België (21 %) en Italië (28) importeerden aanmerkelijk meer Nederlandse kaas.

In Duitsland, dat ruim 40 % van alle Nederlandse kaas die binnen de EU geëxporteerd wordt voor zijn rekening neemt, was de groei kleiner, nog geen 3 %. Dat zette een rem op de forse groei van de Nederlandse kaasexport.

De export naar landen buiten de EU nam juist iets af. Veel invloed heeft dat echter niet. Nog geen 15 % van de Nederlandse kaas gaat Europa uit. De kaasexport blijft ook daarom voorlopig groeien.

prognose:

kaasexport groeit

Of registreer je om te kunnen reageren.