Home

Achtergrond

Inschrijvingsplicht landbouw in handelsregister vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2008 wijzigt het systeem van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit heeft gevolgen voor de agrarische ondernemer. Ook landbouwbedrijven moeten zich in het vervolg gaan inschrijven in het handelsregister.

Het nieuwe systeem van het handelsregister brengt met zich mee dat veel ondernemingen en rechtspersonen die tot nu toe niet verplicht waren zich in te schrijven, dat nu wél moeten. Het is de bedoeling dat voortaan alle ondernemingen en rechtspersonen in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij geen verschil meer wordt gemaakt tussen beroep en bedrijf.

Alle sectoren
Voortaan moeten bijvoorbeeld ook advocaten, psychologen en fysiotherapeuten zich inschrijven. Dit lot treft ook de eerder vrijgestelde landbouw- en visserijbedrijven en straathandelaren. Verder is nieuw dat rechtspersonen die geen onderneming voeren, moeten worden ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties en kerkgenootschappen. Ook verenigingen van (appartement-)eigenaars moeten zich inschrijven.

In een maatschap
Is de ondernemer maat in een maatschap die onder een gemeenschappelijke naam opereert? Dan hoeft hij of zij zich niet tweemaal in te schrijven. De inschrijving van de maatschap is voldoende. Als de maat naast de maatschap ook zelfstandig werkzaam is, dan moet deze zich wél naast de maatschap inschrijven. Als de maat in een zogenoemde stille maatschap (deze maatschap treedt niet naar buiten toe op) zit, dan volstaat een inschrijving van de eigen onderneming. De stille maatschap is een rechtsvorm die in de agrarische sector veel gebruikt wordt.

Landelijk register
De inschrijving kan bij iedere Kamer van Koophandel gebeuren, omdat er voortaan één landelijk register is. Het nieuwe handelsregister is een basisregister en wordt gekoppeld aan andere basisregisters, zoals de Gemeentelijke basisadministratie en het Kadaster. De in de registers vermelde gegevens worden door de overheid gebruikt. Dit leidt er toe dat gegevens daarom maar eenmaal (aan het handelsregister) verstrekt hoeven te worden. Op alle formulieren van overheidsinstanties worden deze gegevens voortaan ‘automatisch’ voorgedrukt. Ook de Belastingdienst maakt in de toekomst gebruik van de gegevens van het handelsregister.

Handelsregisternummer
Bij de inschrijving in het handelsregister krijgt de ondernemer een handelsregisternummer toegekend. (Rechts-)personen die een onderneming voeren, zijn voortaan verplicht om dit handelsregisternummer op alle correspondentie te vermelden. Het nummer moet dus standaard op alle brieven, e-mailberichten, facturen, website en dergelijke staan.

Starters
Als iemand na 1 juli 2008 een onderneming of rechtspersoon start of opricht, is hij of zij direct inschrijfplichtig. Voor ‘nieuwe inschrijvers’ die vóór 1 juli 2008 al bestonden, is er een overgangstermijn. De nieuwe inschrijvers hebben tot 31 december 2009 de tijd om aan hun verplichting te voldoen. De Kamer van Koophandel benadert gefaseerd de ondernemers en organisaties die zich moeten inschrijven door middel van een brief en een formulier. Wie niet wil wachten op het schrijven van de Kamer van Koophandel, kan vanzelfsprekend zelf actie ondernemen door naar één van de kantoren van de Kamer van Koophandel te gaan. Op 1 januari 2010 moet het handelsregister compleet zijn.

Wie worden inschrijfplichtig?

In Nederland gevestigde ondernemingen die worden gedreven door:

 • eenmanszaak (ook die een vrij beroep uitoefenen)
 • maatschap
 • vof
 • cv
 • rederij
 • nv
 • bv
 • Europese commanditaire vennootschap
 • Europese naamloze vennootschap
 • Europese coöperatieve vennootschap
 • Europees economisch samenwerkingsverband
 • vereniging
 • coöperatie
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • stichting
 • kerkgenootschap
 • publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld gemeente, waterschap)
 • een buitenlandse rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon

Rechtspersonen met een statutaire zetel in Nederland:

 • nv
 • bv
 • Europese commanditaire vennootschap
 • Europese naamloze vennootschap
 • Europese coöperatieve vennootschap
 • Europees economisch samenwerkingsverband
 • vereniging (een formele vereniging moet worden ingeschreven en een informele vereniging kan worden ingeschreven)
 • coöperatie
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • vereniging van eigenaars
 • stichting
 • kerkgenootschap of de koepelorganisatie
 • publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een ministerie of een waterschap)
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld boermarken)

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘kamer van koophandel’

Meer informatie Kamer van Koophandel: Handelsregisterwet per 1 juli 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.