Home

Achtergrond

Industrie weer zuiniger met energie

Vertegenwoordigers van de industrie hebben vandaag een overeenkomst gesloten met de overheid om zuiniger om te gaan met energie.

Dit past in het beleid van het kabinet om in 2020 te komen tot een verbetering van de energie-efficiency van 30 procent ten opzichte van 2005. Het is de derde keer dat de zogeheten meerjarenafspraken energie-effiency werden gesloten. In het verleden bleken ze goed voor een gemiddelde besparing van 2 procent per jaar. De afspraken worden niet alleen verlengd, maar ook geïntensiveerd en verbreed.
Het kabinet gaat ervan uit dat deze vrijwillige afspraken in de praktijk beter werken dan wettelijke dwang. Bedrijven verplichten zich tot verbetering van het productieproces en de rijksoverheid steunt dat met subsidies.

Ook gemeenten en provincies zijn betrokken bij de afspraken. Zij houden bij het vergunningenbeleid rekening met deelname van bedrijven aan de meerjarenafspraken. Namens het kabinet werd de overeenkomst getekend door de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken), Gerda Verburg (Landbouw), Jacqueline Cramer (Milieu) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.