Home

Achtergrond 366 x bekeken

Hoge dosis carbendazim in water

De bollenteelt heeft nog altijd te maken met te hoge waarden van de schimmelbestrijder carbendazim in het oppervlaktewater.

De gemiddelde concentratie is wel gedaald. Dat blijkt uit een rapport van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en Alterra.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van project Schone Bronnen, en betaald door LNV en hoogheemraadschap Rijnland.
Sinds het verbod van het middel in 2005 blijft de gemiddelde concentratie in het oppervlaktewater onder de norm van een halve microgram per liter. Toch werd in 13 procent van de metingen de norm nog overschreden.

Het gebruik van het alternatieve middel Topsin M kan een verklaring hiervoor zijn. De werkzame stof, thiofanaat-methyl, wordt omgezet in carbendazim. Bollen worden voor het planten ondergedompeld in Topsin M om ze te beschermen tegen schimmels.

Nalevering uit het slib van eerder gebruikt carbendazim kan nauwelijks een verklaring vormen voor de normoverschrijdingen, aldus de onderzoekers. De stof kon vaak niet in het slib worden aangetoond, en in andere gevallen waren de gehaltes in het water eenvoudigweg veel hoger.
Voor het onderzoek zijn metingen verricht in vier doorgaande wateren en twee kavelsloten, in 2005 en 2007. Vooral in de sloten werden hoge concentraties van de stof gemeten, soms tot meer dan honderd keer de norm.

De onderzoekers raden telers aan alert te blijven op het weglekken van het middel, bijvoorbeeld door lekkage bij het laden van ontsmette bollen of door reiniging van het fust dat is gebruikt bij ontsmetting van de bollen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.