Home

Achtergrond

'Graszaad 60 tot 80 procent duurder'

De prijzen van veel graszaadsoorten zijn in een jaar 60 tot 80 procent gestegen.

Dat zegt het Productschap Akkerbouw (PA). De prijsstijging is het effect van de droogteschade die ook in Denemarken, het belangrijkste productieland voor graszaad. De opbrengsten blijven daar zeker 10 procent achter bij de meerjarige gemiddelden. Het komt erop neer dat de Europese graszaadoogst op 160.000 ton uitkomt, terwijl 175.000 ton normaal is voor een jaar als dit. Het gemiddelde jaarlijkse verbruik in de EU is ongeveer 210.000 ton. Het gat van 50.000 ton zorgt voor verder oplopende spanning tussen vraag en aanbod. De voorraden worden zeer minimaal.

"De arealen graszaad zijn afgenomen", stelt David Kasse, beleidsmedewerker van het PA. "Dat kwam door een te laag prijsniveau, hoge voorraden en de hogere graanprijs." Daardoor stapten akkerbouwers over op graan. Dat akkerbouwers zich nu weer massaal op het graszaad storten, lijkt hem niet reëel. "Dit is een contractteelt. Bovendien hebben handelsbedrijven geen baat bij schommelingen. De capaciteit moet constant worden benut, daar moet een constant areaal en dus een constante prijs tegenover staan."

Of registreer je om te kunnen reageren.