Home

Achtergrond 1 reactie

'Geen simpele oplossing voor gaskosten tuinders'

Het ministerie van landbouw (LNV) zegt dat mogelijke maatregelen voor de glastuinbouw per se in de lijn moeten liggen van verduurzaming.

Wel zegt het ministerie de problemen voor tuinders te onderkennen. Dinsdag bood een delegatie van LTO Glaskracht Nederland een pakket maatregelen aan minister Verburg aan vanwege de hoge gasprijzen. De maatregelen moeten op korte termijn genomen worden, stelt Glaskracht om de acute problemen tegen te gaan.

Volgens een woordvoerder van minister Verburg bestaat er geen simpele oplossing voor de kostenproblematiek voor de tuinbouw. Nieuw maatregelen om simpelweg de bedrijven te ondersteunen in de exploitatie zijn niet bespreekbaar, stelt het ministerie. "Het kan geen steun zijn voor bedrijven om overeind te blijven. Ze moeten in de lijn van verduurzaming en innovatie liggen."

Glaskracht pleit in het pakket maatregelen voor een noodfonds in de vorm van tijdelijke garantieregeling via het Borgstellingsfonds en een verruiming van leningsfaciliteiten via het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ). Bedrijven kunnen via deze regeling bij gemeentelijke sociale diensten aankloppen voor ondersteunende financiering. Dit zijn reeds lang bestaande maatregelen voor het bedrijfsleven, al zijn de financieringsmogelijkheden via deze regeling beperkt.

Verder wil Glaskracht dat de lopende regelingen worden geïntensiveerd en naar voren gehaald, zodat investeringen in energie-innovatie, besparing, groenlabel en energienetwerken aantrekkelijker worden.

Daarnaast pleit Glaskracht voor een structuurverbetering van de glastuinbouw en een fonds waarmee de verduurzaming van de sector op energiegebied wordt gestimuleerd. Perspectiefvolle bedrijven die beschikken over een energieverduurzamingsplan zouden hiervoor in aanmerking moeten komen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Joop Vogelaar

    Ik dacht, dat de glastuinbouw heden ten dage al zover was, dat ze zelf energie kon produceren. Dan is een hoge energieprijs alleen maar voordelig, want dan kunnen ze naast aan de paprika's en de tomaten ook aan de geproduceeerde energie lekker verdienen. Of waren dat alleen maar commerciele praatjes.

    Joop

Of registreer je om te kunnen reageren.