Home

Achtergrond

Forse toename meldingen Q-koorts

Het aantal meldingen van Q-koorts is afgelopen weken weer fors gestegen.

Bij het GGD Hart voor Brabant waren bij de laatste telling op 21 juli 491 gevallen bekend. Dat betekent dat 5.000 Brabanders besmet zijn. Dat meldt het ministerie van VWS. Met name in Noord-Brabant en de regio Nijmegen verspreidt de ziekte zich volgens de gezondheidsdienst snel. Volgens Roel Coutinho, leider van het Centrum Infectiebestrijding, ligt het aantal werkelijke slachtoffers geen vijf keer hoger zoals eerder geopperd, maar tien keer meer.

De statenfractie van de Partij van de Arbeid in Brabant heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie aan Gedeputeerde Staten. Volgens statenlid Nora Kasrioui is onduidelijk wat de bestuurders van plan zijn te doen. "De ziekte vormt echt een serieus en groeiend probleem voor de bevolking. We vinden dat de politiek in actie moet komen." Kasrioui erkent dat het lastig is om beleid te maken gericht op Q-koorts omdat er nog veel onduidelijk is over de ziekte. "Lastig of niet, organisaties kunnen altijd wel hulp gebruiken, financieel of anderszins."

Volgens Coutinho is de ziekte nooit geheel uit te roeien. Normaliter steekt hij de kop op tijdens de aflamperiode. Op dit moment worden geiten gezien als de voornaamste bron van besmetting. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat samen met veterinair deskundigen onderzoeken hoe de overdracht van dier naar mens verloopt. Daarna wordt een besluit genomen over verdere maatregelen om de ziekte te voorkomen. Tot vorig jaar kwam Q-koorts bijna niet voor in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.