Home

Achtergrond

Forse stijging herstructureringssubsidies glastuinbouw

Het subsidiebedrag voor structuurverbetering van de glastuinbouw is in 2007 gestegen met 50 procent.

Dat kan opgemaakt worden uit het overzicht van het ministerie van landbouw. In 2007 werd door een aantal grote uitkeringen meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd om bestaande tuinbouwkavels te herstructureren. In 2006 was dat nog één miljoen.

Opvallend is dat in 2006 veel kleine aanvragen werden erkend, terwijl in 2007 het aantal terugliep, maar gemiddeld hogere subsidies werden uitgekeerd. De vijf grootste bedrijven ontvingen in 2007 al bijna 1 miljoen euro aan herstructureringssubsidies.

Het boekjaar dat Dienst Regelingen hiervoor hanteert is van oktober tot oktober en loopt daarmee niet parallel aan het kalenderjaar.

Bij de toekenning van GMO-subsidies was in het boekjaar 2007 juist een daling te zien. Volgens het PT is voor 2008 een stijging te voorzien op basis van het aantal toegekende beschikkingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.