Home

Achtergrond

Fors meer meldingen problemen voedselveiligheid AGF

Europese lidstaten hebben in 2007 fors meer meldingen gedaan van voedselveiligheidsproblemen bij groente en fruit.

Het aantal meldingen groeide met 30 procent naar 418. Lidstaten waarschuwen andere landen via het Rapid Alert System. Zo kunnen voedselveiligheidsproblemen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt door terugroepacties.

Dat kan door een ernstige meldig (alert) en een melding zonder direct gevaar (information). Voor beide meldingen was in 2007 een stijging te zien. Het aantal ernstige meldingen steeg met vijftig procent van 71 naar 113, terwijl het aantal informatieve meldingen steeg van 248 naar 305.

Uit de cijfers van het Europese meldingssysteem blijkt dat het vooral om meldingen gaat over te hoge pesticidegehaltes. Hier werden 38 dringende meldingen over overschrijding verspreid onder de lidstaten, tegen 142 informatieve meldingen. Reden is ondermeer de aanscherping van residunormen en een strakkere controle op residuen, stelt de EU in het jaarverslag.

Uit de cijfers blijft verder dat ongeveer 30 meldingen van salmonella in groente en fruit zijn gedaan in 2007. Dat is ongeveer even hoog als in 2006. Salmonella in groente en fruit ligt nu sterk onder de aandacht door de vermeende uitbraak in Amerikaanse tomaten, waardoor meer dan 1000 Amerikanen ziek werden. Uiteindelijk bleek een Mexicaanse peper de oorzaak van de uitbraak.

Naast salmonella en pesticideresten zijn ook gevaarlijke stoffen gevonden op producten. Zo zijn meer dan tien meldingen gedaan van de vondst van stoffen als lood, cadmium en arsenicum.

Nederland blijkt een belangrijke bron van meldingen voor het Europese systeem. In 2007 kwamen 22 waarschuwingen uit ons land tegen 40 uit Duitsland, waar de aandacht voor residuen op groente en fruit fors is. Frankrijk leverde geen meldingen, zo blijkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.