Home

Achtergrond 3 reacties

Flevoland: toon je fatsoen

Door een eenzijdig voorbereidingsbesluit worden agrarische bedrijven in het gebied Oostvaarderswold voor jaren op slot gezet.

Het lijkt er volgens Annie Schreijer, lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, op dat de provincie Flevoland met enig ’machtsvertoon’ een stuk van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) probeert te realiseren.

De Vijfde Nota Ruimtelijke ordening van toenmalig minister Pronk werd gekenmerkt door centrale regie vanuit de Rijksoverheid. De Vijfde Nota haalde het niet.

De Nota Ruimte die nu van kracht is, legt de sturing van het ruimtelijk beleid bewust veel meer decentraal neer. Provincies en gemeenten hebben binnen globale rijkskaders de ruimte om hun eigen weg te gaan. De besluitvorming over de inrichting van de ruimte komt zo dichterbij direct belanghebbenden te liggen. Dit is nog eens bevestigd door amenderende moties van het CDA rond de totstandkoming van de Nota Ruimte.

Toen is onder meer bepaald dat robuuste verbindingen voor natuur onderdeel moeten zijn van de bestaande EHS, en dat zij zoveel mogelijk tot stand moeten komen met draagvlak bij betrokken organisaties en belanghebbenden in het gebied.

Op verzoek van het CDA is door opeenvolgende bewindslieden van LNV aanvullend meermalen in de Kamer bevestigd, dat de realisatie van de natuur (de EHS) zal plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

Mijn verbazing is dan ook groot over de wijze waarop de provincie Flevoland de ontwikkeling voor het natuurgebied Oostvaarderswold nu aanpakt. Je zou verwachten dat de provincie dichtbij bevolking, boeren en burgers staat. Je verwacht een zorgvuldige benadering en niet een eenzijdig voorbereidingsbesluit van de provincie terwijl overleg met betrokkenen niet bevredigend is afgerond. Door dit voorbereidingsbesluit wordt de ontwikkeling van agrarische bedrijven in het gebied nu voor jaren op slot gezet.

Het voorbereidingsbesluit is een nieuw instrument voor de provincie in de kersverse nieuwe Wet ruimtelijke ordening, bedoeld voor bijzondere omstandigheden, wanneer provinciale belangen dit vergen.

Wat wil de provincie nu met deze rigoureuze aanpak? Gaat het er om, met enig ’machtsvertoon’ een stuk van de EHS te realiseren, zónder benodigd draagvlak, zónder goed flankerend beleid, en zónder een degelijke financiering voor de verplaatsing van betrokken agrarische bedrijven? Dit alles is niet in lijn met de intentie van de nota Ruimte en de wens van een groot deel van de Kamer.

Je kunt burgers, boeren niet zomaar eenzijdig hun bestaansperspectief ontnemen en tenslotte willen onteigenen tegen een lage financiële vergoeding.

Mijn conclusie: Grootse plannen voor de natuur? Prima, maar dan wel in goed overleg en als maatschappij bereid zijn de prijs die daar voor staat te betalen. Dat doen we in de winkel toch ook? Dit lijkt misschien een open deur, maar is het misschien toch niet, gezien de recente ontwikkelingen rond Oostvaarderswold.

Mijn advies: werk in goed overleg samen verder aan een reële, voor allen aanvaardbare oplossing, of anders gezegd: Fatsoen moet je doen!

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vicent

  Annie, dit is ferme taal. Als de meerderheid id de kamer ook zulke rechte rug had, gebeurde dit onheil niet! Ook LTO moet zijn leven is beteren, meeheulen en koehandel is altijd de grote verliezer. het gaat hier weer om vele gezinnen die hier hun boterham verdienen! Het werkt als een vernietigende olievlek voor de boeren in Nederland.

 • no-profile-image

  gert

  mugabe zou zulke acties niet misstaan

 • no-profile-image

  gert

  dit is de gevreesde sterfhuisconstructie die door de provincie Flevoland wordt toegepast,wat een flinke waardevermindering voor die bedrijven betekent en later dood in de pot,laat Annie dit nog eens in de tweede kamer aan de orde stellen,ze heeft als tweede kamerlid een eigen verantwoordelijkheid

Of registreer je om te kunnen reageren.