Home

Achtergrond 186 x bekeken

Efficiëntie natuurbeheer is meetbaar

De overheid besteedt jaarlijks veel geld aan het beheer van bos- en natuurterreinen door verschillende beheerders die grote verschillen in kosten kennen voor vergelijkbare natuurdoelen. Als aan oproepen van agrariërs en grondbezitters gehoor wordt gegeven, komen er nog veel beheerders bij om de natuurambities van de politiek uit te voeren. Voor beheerders en overheid is het belangrijk inzicht te hebben in kosten en efficiëntie van het beheer. Het LEI publiceerde 10 juni 2008 een verkennend rapport.

Het natuurbeheer in Nederland wordt door diverse beheerders uitgevoerd en er zijn verschillen in kosten die zij maken om vergelijkbare natuur te realiseren. Het is niet goed bekend welke factoren deze verschillen in efficiëntie veroorzaken. Hierdoor is de overheid beperkt in haar mogelijkheden voor sturing. Wanneer in dit kennishiaat wordt voorzien, kan de overheid op onderbouwde wijze beleid opstellen om kosten te besparen bij het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur. Andersom krijgen beheerders dan ook meer inzicht in wat ze moeten of kunnen doen.

Het LEI-rapport ’Efficiëntie van bosbedrijven’ beschrijft en test een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om de bedrijfsvoering van bos- en natuurbeheerders te beoordelen op efficiëntie. Op basis daarvan kan de bedrijfsvoering dan verbeterd worden. Met behulp van permanente enquête onder particuliere boseigenaren verschaft het LEI sinds 1975 jaarlijks een overzicht in bedrijfsuitkomsten van het bosbeheer. Desondanks had de overheid maar beperkt inzicht in de doelmatigheid of efficiëntie van deze bedrijven. Dit rapport is de eerste poging om op integrale wijze deze doelmatigheid of efficiëntie in kaart te brengen.

Met behulp van de Data Envelopement Analysis-methode (DEA) is voor elk individueel bosbedrijf een efficiëntiescore berekend. Daarnaast zijn ook verschillende soorten efficiëntie beoordeeld, zodat per bedrijf inzicht ontstaat in de oorzaken van de efficiëntie. Tot slot zijn de berekende scores gekoppeld aan een beperkt aantal kenmerken van de bedrijven (grootte, zelf vellen, stedelijkheid voor enkele bedrijven en regio).

De kosten en opbrengsten van een bosbedrijf kunnen echter van jaar tot jaar sterk verschillen. Daarom is gewerkt met gemiddelde bedrijfsresultaten over een periode van 4 jaar. Probleem blijft in de bosbouw dat de periode tussen investeringen en opbrengsten erg lang kan zijn. Toepassing van de methode op langere reeksen van waarnemingen is daarom wenselijk. Nu is de methode slechts toegepast op 84 bedrijven uit het Bedrijven Informatienet van het LEI, namelijk de bedrijven die in de periode van 2001-2004 in de database stonden.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘natuurbeheer’

Meer informatie LEI, 10 juli 2008: Efficiëntie van bosbedrijven; een analyse met de Data Envelopment Analysis (DEA)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.