Home

Achtergrond

EZ stopt €20 miljoen in innovatiekrediet voor mkb

De overheid lanceerde in 2008 het innovatiekrediet om mkb’ers te helpen hun innovatieve ideeën uit te voeren. Voor 2008 heeft het ministerie van EZ een budget van ruim €20 miljoen beschikbaar gesteld, dat in navolgende jaren oploopt naar €50 miljoen. SenterNovem voert de regeling uit.

In het mkb schuilt veel innovatieve kracht en mkb’ers vormen de groeibriljanten van de Nederlandse kenniseconomie, zo schrijft SenterNovem. Maar wie wil innoveren, moet belangrijke obstakels overwinnen. Voor mkb’ers zijn die vaak van financiële aard: bedrijven hebben moeite om financiering te vinden voor innovatieve projecten. Veel goede ideeën blijven daardoor op de plank liggen; projecten verlopen te traag of zijn te krap opgezet. Hierdoor gaat veel economisch potentieel verloren.

Nieuwe regeling
Om in bovenstaande verandering te brengen, introduceerde de overheid in 2008 het Innovatiekrediet. Deze regeling van het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd door SenterNovem. Het krediet is bestemd voor de financiering van innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten.Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met commerciële potentie, maar ook met technische risico’s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.

Criteria
Beoordelingscriteria zijn onder meer de kwaliteit en haalbaarheid van de plannen, de kwaliteit van de onderneming en het management en de financiële positie van de onderneming. De maximale projectduur is 4 jaar. Zowel starters als gevestigde mkb-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet. Het krediet is rentedragend en moet worden afgelost na succesvolle afronding van de ontwikkeling. Er is een apart budget beschikbaar voor projecten gericht op medische producten die klinisch getest moeten worden. De land- en tuinbouw wordt niet als aparte categorie genoemd.

Kredietomvang
Het Innovatiekrediet ondersteunt 35 procent van de totale ontwikkelingskosten. In de overige 65 procent dient de mkb’er op een andere manier te voorzien. Met het innovatiekrediet kunnen zowel relatief kleine als bijzonder grote projecten financiële ondersteuning krijgen. De minimale projectomvang bedraagt €300.000, het minimale krediet bedraagt daarmee €105.000. Het maximale krediet bedraagt €5 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij SenterNovem, waar ook verdere informatie verkrijgbaar is.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘innovatie’

Meer informatie SenterNovem: innovatiekrediet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.