Home

Achtergrond 237 x bekeken 6 reacties

Door het ijs gezakt!

De Eerste Kamer heeft afgelopen week met het aannemen van de Goedkeuringswet het Lissabonverdrag aanvaard.

De Tweede Kamer had dit al eerder gedaan. Daarmee hebben de Nederlandse politici de weg vrijgemaakt voor een Europees parlement met vérgaande bevoegdheden. Dat de meerderheid van de bevolking met het referendum in 2005 aangaf hierover anders te denken, telt kennelijk niet.

Was het niet de PvdA, die in de verkiezingen het referendum tot één van haar speerpunten verhief? Blijkbaar is het pluche belangrijker dan het principe. Als Balkenende en zijn ploeg lef hadden gehad, dan hadden zij opnieuw een referendum gehouden. Maar het zijn angsthazen, beducht voor een tweede "nee".

Denk niet dat ik een tegenstander ben van Europese samenwerking. Integendeel, Ik ben een fervent voorstander van een economische samenwerking in Europa. En wat mij betreft mag die samenwerking een groter aantal landen omvatten dan nu het geval is. Maar landen laten samenwerken op de manier zoals nu in het Verdrag geregeld is, ervaar ik en velen met mij als "je bemoeien met zaken die je niets aangaan".

Je moet geen samenwerking tussen landen dwingend opleggen op terreinen, waarvan de historische achtergronden zulke grote verschillen vertonen. Er is niets mis mee als landen zelf samenwerking zoeken op cultureel of sociaal gebied, mits dit maar niet in strijd is met de economische samenwerking. Maar daar hebben we geen Europese Unie met vergaande bevoegdheden van Brussel voor nodig. Dat kunnen de desbetreffende landen heel goed zelf regelen.

Want wat gaat er in werkelijkheid gebeuren? De politieke kopstukken en de hoge ambtenaren gaan zich nog meer dan nu al het geval is verschuilen achter Brussel en het Europese Parlement. Ook de Ieren hebben nee gezegd en ook nu weer zie je dat de politici deze uitspraak aan hun laars proberen te lappen. En dan nog begrijpen de politici niet dat de burgers geen vertrouwen in de politiek hebben. Balkenende en met hem alle anderen die vóór het Verdrag hebben gestemd, zijn wat mij betreft door het democratische ijs gezakt.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Johan

  DE mensen die in meerderheid NEE stemmen zien hun wijken verloederen, steden afglijden, en de sociale cohesie van de samenleving afglijden door de miljoenen rondklotsende vreemdelingen uit het steeds groter wordende Schengen gebied. Veel werkgevers in de Agrarische sektor hebben baat bij Polen, in de wijken waar ze ondergebracht worden is men niet zo blij. Het komt boven op de ontwrichtende werking die de immigratie van niet westers allochtonen hebben aangericht in de steden en de vlucht van de witte nederlander naar de slaapsteden en vinex wijken. Mensen geloven niet in babellonie waarbij de stad wordt opgedeeld in etnische enclaves die een van de samenleving losgezongen jeugd produceert die in het NL schoolsysteem niet meekomt en uitvalt en dan husselend aan geld komt. Het vreet aan de solidariteit en gemeenschapzin. De verzorgingsstaat komt onder zware druk omdat de minimumlonen en uitkeringen niet genoeg verschillen, mensen die recht kunnen doen gelden op een uitkering hebben zelden zin in 12u p/d werken voor het minimumloon zoals bij het oogsten vaak noodzakelijk en gebruikelijk is. Een uitkering betekend vrijheid om crimineel of zwart lekker bij te verdienen, daar kun je pas een zwarte BMW van rijden. Economische samenwerking en vrijhandel ''YES", vrije vestiging van personen "NON", dat is de lijn van het autochtoon denken, en gelijk heeft men, onze samenleving valt immers als los zand uitelkaar met de opengrenzen.
  De EU is zijn doel voorbij geschoten en zal aan succes tenonder gaan omdat mensen eigen identiteit boven het egoistische intellectuele EU-burgerschap stellen.

 • no-profile-image

  Dolf

  De meest gehoorde reactie van tegenstemmers in 2005 was dat Europa de zaken niet op orde had. Veel tegenstemmers gaven daarbij voorbeelden van zaken die in het nieuwe verdrag beter konden worden geregeld dan voorheen. Blijkbaar hadden veel tegenstemmers andere motieven dan dit verdrag of het moet al zo zijn geweest dat ( en dat vermoed ik) dat veel mensen geen kennis hadden van de inhoud van het verdrag. Het is in mijn ogen terecht dat de kamers hun verantwoordelijkheid hebben genomen na een mislukt experiment met het referendum. Het is onbegrijpelijk dat een bestuurder als Wien van den Brink dit niet doorziet.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jammer Dolf dat je het volk niet serieus neemt. Je geeft zelf een draai aan de uitslag van het referendum zodat ie in jou straatje past. Het is een grote ondemocratische vergissing om dit nee aan de kant te schuiven.

 • no-profile-image

  martin

  Het is onbegrijpelijk.
  De tweede en eerste kamer zijn volksvertegenwoordigers die door de burgers zijn gekozen en door de burgers worden betaald.
  Een referendum naast zich neerleggen is niet niks.
  Is dit nu democratie????

 • no-profile-image

  gert

  schijndemocratie,betutteling van de burger

 • no-profile-image

  Dolf

  Beste melkveehouder,
  Het nee op het referendum is een belangrijk signaal. Nog belangrijker is het om te luisteren naar de argumenten die achter dit nee zitten. Als dan blijkt dat men ontevreden is over hoe europa nu functioneert en dat dit beter moet, kun je niet anders dan deze mening vergelijken met de voorstellen in het verdrag. Uiteraard zitten er elementen in het verdrag die ik minder vind. Maar met alle nee stemmers vind ik dat europa beter kan en moet. Democratie is niet gebaat bij het halstarrig vasthouden aan het nee, maar luisteren naar de argumenten die genoemd zijn en dan moet je ook het lef hebben om te zeggen de argumenten, de voors en de tegens in een groot publiek debat onvoldoende over het voetlicht konden komen. Ik heb niet de illusie dat bij een nieuw referendum alle argumenten voor en tegen wel in het publieke debat snedig gebracht kunnen worden. In die zin noem ik het experiment met het referendum mislukt. Als de argumenten van de nee stemmers geen rol mogen spelen bij een heroverweging en je moet blijven bij een constatering dat de populariteit van Jan Marijnissen doorslaggevend was, bewijs je de democratie een slechte dienst en blijft europa stroperig als nu. Als je het volk echt serieus wilt nemen moet er meer te kiezen zijn dan ja of nee.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.