Home

Achtergrond 35 reacties

Diepgaand onderzoek fusie Campina Friesland

Eurocommissaris Kroes (Mededinging) heeft ernstige bedenkingen bij de voorgenomen fusie tussen de zuivelondernemingen Campina en Friesland Foods.

Kroes gaat een diepgaand onderzoek verrichten. Zij vindt dat er een grootmacht onstaat op de Nederlandse zuivelmarkt. "In een tijd waarin de voedselprijzen stijgen, dienen de consumenten te worden beschermd tegen beperkingen van de mededinging die de prijzen in deze sector kunnen opdrijven'', verklaarde Kroes. "Dat gevaar lijkt bij deze voorgenomen concentratie reëel en daarom is een diepgaand onderzoek noodzakelijk.''

Zowel Campina als Friesland Foods haalt nog een groot deel van de omzet in Nederland. Beide bedrijven zeggen zich echter met een fusie te willen wapenen tegen een toenemende concurrentie, die vooral wordt verwacht als de Europese zuivelmarkt verder liberaliseert.

Campina en Friesland Foods kondigden hun fusie eind vorig jaar aan. Eerder dit jaar gaven de leden van beide zuivelcoöperaties hun fiat aan de krachtenbundeling. Daarmee zou een concern ontstaan met een jaarlijkse omzet van 9,1 miljard euro.
De Europese Commissie verwacht 24 november uitsluitsel te geven over haar onderzoek.

Foto

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Sofi

  Het is een slechte zaak als de concurentie weg is!! Je krijgt dan machtsspel. Dan heb je alleen maar verliezers! Het lijkt dus gunstig, maar in de praktijk een ramp. Men had beter zijn energie kunnen steken in volume beheersing en beter mestbeleid. Daardoor kan men de kostprijs zo laag mogelijk blijven dat men in Nederland nog een melkveehouderij overhoudt! En gaan voor een kostendekkende melkprijs! Als het melkquotum er af gaat en flinke uit breiding komt in Nederland, gaat de melkprijs omlaag en de kosten vliegen om hoog. Dit het gevolg van de kleine ruimte!!

 • no-profile-image

  Marcel

  Voor de boeren is het niet beter geworden door Vion (d.w.z. als je niet aan vion leverd beur je meer voor de varkens) maar als er geen vion was dan was het misschien nog slechter. Maar de NMA en de EU kijken naar het voordeel voor de burgers en dan laat de laatste 5 jaar zien dat door de onderlinge strijd tussen campina en ff dat de burger goedkoper uit was voor de melkproducten. Maar als de fusie wel door mag ben ik bang dat het zelfde gebeurd als bij vion: als je aan een ander leverd beur je meer voor de melk dan bij frieslandcampina. Trouwens die opmerkingen van dat je dan gewoon bij een van de 2 allemaal lid word slaat kant noch wal: wat gooi je aan merken weg als je dat zo zou doen?????
  Dat is pas boerengeld weggooien!!

 • no-profile-image

  gert

  mag een boer van Neelie wel wat verdienen of ziet ze het boer zijn als hobby?alles wordt duurder maar voedsel moet goedkoop zijn dan verdient ze veel sympathie van de consument die al geplaagd wordt door de hoge olieprijs

 • no-profile-image

  Marcel

  Beste melkboer, als je besluit om allemaal lid te worden van ff dan kun je de merken van campina niet zomaar mee nemen naar ff. want dan is het toch een soort fusie en dat mag dan dus ook niet. Daarom is dat idee neit mogelijk.
  Groetjes Marcel

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Dat "diepgaand" onderzoek is in of kan in een uurtje afgerond zijn . ze moet gewoon zelf naar de winkel gaan en gewoon de herkomst van de zuivelprodukten bekijken,dan kom je minstens 4 landen tegen

 • no-profile-image

  Paul

  Arla en Danone hebben toch ook een monopoly positie in eigen land, waarom zouden Campina en Friesland foods dat dan niet mogen ? Lang leve Europa !!

 • no-profile-image

  kwekje@hotmail.com

  Arla heeft een monopoly positie met eisen.
  Zo moeten ze altijd melk ophalen van iedereen.(dus een niet lid ook, die belt)
  Andere zuivelonderneming mogen voor kostprijs melk van Arla kopen (ze mogen geen nee zeggen)
  En zo zijn er nog een paar eisen.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Kroes wil de kroes goedkoop vol.
  Vaak en veel heel duur op vakantie.
  De melkveehouder moet zodoende zijn koeien dan maar uitwringen, oftewel martelen, om nog iets over te houden.
  Waar is Marianne om wat tegen deze dierenbeul te doen???

 • no-profile-image

  Theo

  Zou de N.M.A. zelf eens kritisch bekeken moeten worden door ( door wie eigenlijk, niemand mag dat of kan dat)
  Ik zie er geen uniformiteit maar meer egotripperij ze voelen zich meer de almachtige, en de regering vind het prima want er komt een boel aan boetes binnen

 • no-profile-image

  goede boer

  Melkveehouder 23:33 blijft met een melkveehoudersvisie landbouwend Nederland bekijken. Zo`n vaart zal het niet lopen wordt er gesteld. Maar het eerste feit is reeds daar. In het najaar van 2007 toen de EUcomissie opperde om het melkquotum uit te breiden hebben ze tegelijkertijd besloten het suikerquotum met 13% te verlagen. Resultaat was dat er daardoor twee Nederlandse suikerfabrieken de poort gaan sluiten. En er tevens genoeg akkerbouwgrond vrijkomt waar nu mooi ruwvoer voor de melkveehouderij kan worden geteeld in plaats van suikerbieten. Suikerfabrieken dicht en onlangs Globe Milk geopend, duidelijker kun je niet maken dat in Nederland akkerbouw wijkt voor de melkveehouderij. En is meteen ook duidelijk welke sector binnen LTO de voorkeur heeft. De voormannen van LTO hebben jubelend ingestemd met deze gang van zaken bij de EU. Maar er is nog een diepere grondslag die de scheefgroei tussen de Nederlandse akkerbouw en melkveehouderij aantoont. En dat is de geldomzet per ha op jaarbasis. Volgens een berekening aan de hand van cijfers van het Bureau van de Statistiek ligt de jaaromzet in geld bij een Nederlandse melkveehouderij op ca € 4500,-/ha. En een akkerbouwer in Nederland zal met moeite de € 3500,-/ha halen. Door de hogere jaaromzet/ha zijn de melkveehouders daardoor de prijsbepalers van grond en pacht in Nederland. En deze prijzen zijn dan gebaseerd op maatstaven van de melkveehouderij en eigenlijk te hoog voor de akkerbouw.
  Vanwege de lagere jaaromzet per ha zullen akkerbouwers het steeds moeilijker krijgen om bij de huidige grond en pachtprijzen nog verantwoord akkerbouw te bedrijven. En dat het voor de akkerbouw lucratiever kan zijn om te gaan produceren voor de melkveehouderij gaat dan niet op. Omdat de geldomzet per ha bij een akkerbouwer er niet door wordt verhoogd. Zolang er melkquotum was hadden melkveehouders geen belang bij meer grondgebruik. En kon de grond en pachtprijs voor een akkerbouwer nog net aanvaardbaar blijven. Maar nu het melkquotum gaat verdwijnen is het hek van de dam. En zal de akkerbouw vanwege de lagere omzet per ha moeten gaan wijken voor uitbreiding van de Nederlandse melkplas. En als de ambities van Frieslandfoods gestalte krijgt om de omzet in melk komende decenium met 20% tot 30% te verhogen, blijft er zeer weinig akkerbouwgrond meer over in Nederland. En kunnen de dan onrendabel geworden suiker-,aardappel- en uienverwerkende industrie hun poort wel sluiten. Zoals de landbouwpolitiek er nu uitziet zullen de melkveehouders zelf de hand aan de ploeg moeten slaan en grond aankopen. Voor een akkerbouwer zal er geen gezinsinkomen meer haalbaar zijn. En is in jaar 2015 tegelijk met het melkquotum de akkerbouw in Nederland ook afgeschaft. Daarom sympatiseer ik met de DDB die het melkquotum willen behouden en er nog een kans voor de Nederlandse akkerbouw overblijft.

 • no-profile-image

  goede boer

  Er kan geen ongelijk worden gegeven aan de visie in de reactie van melkveehouder 00:46. Alleen dat is een visie die gebaseerd is enkel vanuit de melkveehouderij. Maar productieuitbreiding van melk heeft ook een andere kant van de zaak. Bij uitbreiding van de melkproductie van b.v. 1% ,betekent ook dat er in Nederland 1% meer land beschikbaar moet komen voor ruwvoerproductie en mestafzet om die 1% productieuitbreiding van melk door de Nederlandse melkveehouders te realiseren. En 1% uitbreiding van melkproductie betekend dat er dan omgerekent ca 8000ha meer land nodig is. En zullen dus andere sektoren, b.v. akkerbouw en varkenshouderij 8000ha minder tot hun beschikking krijgen. Bij alleen akkerbouw zou dat beteken dat in Nederland 200 akkerbouwers of gedwongen ruwvoer voor de melkveehouders moeten produceren of ergo maar geheel met hun akkerbouwbedrijf moeten stoppen. Uitbreiding melkproductie mag dan leuk voor de melkveehouderij en de melkmarkt zijn. Andere sectoren zullen dan tegelijkertijd moeten inkrimpen en een deel van hun eigen markt moeten prijsgeven. Hopelijk gaan de melkveehouders in Nederland niet al te egoistisch worden en ook een oog blijven open houden voor andere sektoren in landbouwend Nederland.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zo'n vaart zal het niet lopen Goede Boer.
  Als die 1% juist is, dan zijn er veel meer bedreigingen die een grotere impact hebben voor de akkerbouw dan de melkveehouderij. Denk maar aan natuurontwikkeling, de nieuwe kaderrichtlijn water, de infrastructurele ontwikkelingen en projectplannen. Daarbij zal bij een toenemende behoefte aan veevoer door melkveehouders, een prijsstijging plaatsvinden die de akkerbouw alleen aanzet zijn bouwplan aan te passen omdat het lucratiever is te produceren voor de melkveehouderij. En als dit gepaard kan gaan met levering van (organische) mest dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik denk dat het geopperde scenario niet klopt, en de akkerbouw profiteert als deze ontwikkeling doorzet. Er ontstaan voor de akkerbouw alleen problemen als men te hoge prijzen verlangt voor de geleverde mest cq. de waarde hiervan niet wil erkennen. Dan zal de melkveehouderij (noodgedwongen) zelf de hand aan de ploeg willen slaan, grond aankopen of pachten, en zet de akkerbouw zich hiermee (door hoger grond- en pachtprijzen) zelf buiten spel

 • no-profile-image

  pascal beerenpas

  komt nellie op voor de boer of de consument. De melkprijs is jaren niet mee gestegen met de inflatie. Dat is fout. De consument en vooral de tussenhandel, zoals supermarkten, willen meer winst.

  mij maakt het niet uit; boeren worden toch altijd de grazen genomen en melk is slecht voor de mens, dus ik drink weinig melk.

 • no-profile-image

  meedenker

  Kroes vindt voor de akkerbouw samen gaan van Cosun en CSM geen probleem en nu de melkveehouderij een zelfde situatie heeft mag het niet!!!

 • no-profile-image

  Jonas

  Ik snap niet waarom Kroes nu een diepgaand onderzoek wil. Toen Vion Hendrickx meat overnam, plus nog een x aantal andere Nederlandse slachterijen, vond ze een onderzoek helemaal niet nodig toen de NVV daar om vroeg, omdat er op Europees vlak nog voldoende concurrentie zou zijn voor Vion.

 • no-profile-image

  melkboer

  Best Marcel, de naamvoering van produkten is niet gebonden aan de naam van de oorspronkelijke leverancier en mijn opmerking was puur juridisch gezien.
  Verwacht je dat de burger gaat kijken of de campinamelk ook echt bij campina ingepakt wordt? En bv. vifit of valess of noem maar op wordt toch ook niet alleen van de melk van de leden gemaak. Men haalt als fabriek toch ook melk bij niet-leden/andere fabrieken op. De consument is vertrouwd met de produktnaam en niet met de producent.
  Landliebe wordt bv. echt niet alleen van Duitse melk gemaakt.
  Of zie ik iets over het hoofd?

 • no-profile-image

  melkboer

  Ik vraag me af af je coöperaties wel kunt verbieden samen te gaan omdat de leveranciers eigenaar zijn. Dit omdat je dan een maximum gaat stellen aan het aantal melkveehouders die
  zich mogen verenigen.
  Als de fusie verboden wordt zou de oplossing kunnen zijn dat de leden van één van de twee coöperaties allemaal hun lidmaatschap beëndigen en zich vervolgens aansluiten bij de overgebleven coöperatie. Dan is van een fusie geen sprake meer.

 • no-profile-image

  melkboer

  Kroes geeft wel duidelijk aan hoe je de (melk) prijzen kunt verlagen, en legt de vinger op de zere plek.
  Goed versnipperen het boerenbelang, dan blijven de prijzen voor de consument en de melkveehouder laag.
  Het antwoord hierop moet zijn; de coöperaties/melkveehouders moeten samenwerken en niet tegenwerken, met of zonder fusie.

 • no-profile-image

  clemmy

  Als ik zulke berichten lees zou ik die mv. Kroes eens willen spreken.
  Haar vragen waarom de zuivel niet duurder mag worden...Haar uitleggen dat melkveehouders steeds meer onkosten moeten maken om het zuivelprodukt te 'mogen' blijven produceren.
  Maar nog niet echt beloont worden voor al die extra inzet...voor de consument. Daar mag de consument best meer voor betalen.

 • no-profile-image

  gestopte boerin

  Ze bedoelt zeker dat de producent bij fusie te weinig beschermt wordt!! De consument heeft altijd enorm geprofiteerd. Voor voedsel wat meer betalen is alleen maar goed, dan wordt het ook gerespecteerd! Ze hebben niet in de gaten dat er jaarlijks enorm veel boeren (slaven) stoppen, omdat ze geen droog snee brood met al hun arbeid overhouden.

 • no-profile-image

  Fons

  De melkprijs voor de melkveehouder mag daarom niet stijgen! Dit is de conclussie die je kunt trekken, toen LTO en Campina en FF er dwars voor ging liggen tegen de acties om een betere melkprijs. Als de fussie doorgaat kunnen ze die macht daarvoor ook gebruiken! Welke kant zal het opgaan, wat meer voor de melkveehouders, of wat minder en beter voor de consument? Concurentie onder afnemers is voor de producent altijd het beste, is die er niet dan maakt de ander de dienst uit en kun je naar je centen fluiten. Of beter gezegd je gaat er aan kapot!! Als Nely Smit Kroes het lef heeft om de fussie af te blazen is er voor de Nederlandse melkveehouderij nog kans van overleven. Want de kosten hier liggen straks veel hoger dan in de buurlanden. De hogere melkprijs is dan de enige redding!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goede boer, ik kan je verhaal in één keer ontzenuwen. Zelf heb ik mijn bietenquotum van méér dan 10 ha verkocht omdat het niet langer lonend was bieten te telen en (dure) mais aan te kopen. Treffender kan het niet.
  En de stijging van de maisprijs was het gevolg van de stijgende graanprijzen.
  Dit samen met een overspannen suikermarkt met dalende prijzen en mijn keuze was vlug gemaakt. En de oppervlakte die normaal voor bieten gebruikt werd wordt nu ingezet voor de maisteelt.
  Je ziet hopelijk zelf dat jouw verhaal niet juist is.

 • no-profile-image

  goede boer

  Ik zie niet in waarom mijn verhaal niet juist zou zijn. Je geeft zelf al aan dat je de eigen bietenteelt hebt omgeruild voor de maisteelt. En bij uitbreiding/afschaffen van het melkquotum zal in Nederland nog meer bietenland omgeruild moeten worden voor maisteelt. Simpelweg omdat er dan meer ruwvoer voor uitbreiding van de melkproductie nodig is. En de geldomzet per ha van mais en bieten gaat dan bepalen welke teelt van die twee dan de beste is. Een ha mais omgezet in melk/nuka/koe voor de slacht/ levert € 4500,- op. En een ha suikerbieten blijft steken op € 3500,- Gezien de grondprijs kan er dan beter mais dan bieten op een ha geteeld worden en zal zodoende de maisteelt de bietenteelt hoe dan ook op retour drukken volgens het huidige landbouwbeleid. Mais/grasteelt gaat bij uitbreiding van het melkquotum bovendien ook een bedreiging vormen voor de graan, aardappel en uienteelt in Nederland. Zowel teelttechnisch als in geld utgedrukt. Op klei is (poot)aardappelen telen na mais/gras risicovol en niet aan te bevelen. Bovendien kan er op een ha grond per jaar alleen maar, hetzij voor de consument of voor de dierlijke sektor geteeld worden. En dan is de jaaromzet van het gewas op die ha grond bepalend wat er op die grond geteeld gaat worden. En die is momenteel bij de melkveehouderij hoger dan bij de akkerbouw. En zolang dat zo blijft zal onverkort bij uitbreiding/afschaffen van het melkquotum, de melkveehouderij de akkerbouw in Nederland opzij drukken. En dit proces zal door de fusie van ff en campina ook gestalte krijgen. Helaas kijkt Mevr.Kroes alleen naar wat deze fusie voor gevolg heeft voor de prijsvorming voor de consument en niet welk gevolg deze fusie heeft voor de Nederlandse akkerbouw.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Zou er iets niet goed zijn gegaan op hoog niveau?
  Immers vorig jaar was er handel in melk en de markt deed zijn werk rond 1 augustus.Plotseling was daar de fusie.""NMA en EU was geen probleem.""Als"" (voorwat hoort wat) de fabrieken maar beloofde om een (goede) melkprijs aan de boeren te betalen.Want voor de politiek in de EU moet dit boer afhankelijk blijven van subsidie. Nu na de melkstaking voor een betere melkprijs hebben boeren hun tanden laten zien.Als jullie niet braaf zijn geen fusie wel quotum verruiming vandaar dat de melkhandel rustig rond 1 augustus.
  Nestlë mag alles. Zijn er mensen die inzicht hebben op dit topniveau.

 • no-profile-image

  .

  Tjonge, wat een hectiek in de mededingingswereld. Eerst vermoedens van afspraken in de graanwereld, en nu problemen met een fusie in de zuivel.
  Mevr. Kroes, waar bent u, als de prijzen op een dramatisch laag niveau liggen, en boeren prijsafspraken vermoeden?
  Steek uw energie in de controle van de retail als u echt iets voor de consument wilt betekenen.

 • no-profile-image

  piet

  dacht dat de fusie allang een feit was

 • no-profile-image

  kartel

  Inderdaad zouden de prijzen eens omhoog moeten, misschien dat er dan ook eens meer voedsel komt. Nu loopt de landbouw langzaam leeg en daalt het aanbod terwijl de wereldbevolking toe neemt, logisch dat het duurder wordt!! Maar goed politici kijken nooit verder dan hun neus lang is en op deze manier kunnen ze lekker populair lullen voor de gewone burger, want die moet toch echt wel speciaal voor de vakantie een nieuwe auto hebben want die oude kan toch écht niet meer...
  Maar goed als agrarisch ondernemer mag je tegenwoordig alleen nog maar schulden maken en betalen, als je probeert ergens wat geld te verdienen beslissen andere figuren wel daarover of dat mag (dus over het algemeen NEE, want verandering is wel niet zo eng!)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik zeur niet, maar de markt heeft weinig medelijden met jouw/onze kostenstijging. Als ze het goedkoper kunnen krijgen, of vervangen door iets anders, dan doet de markt dat.
  Doen wij toch ook, of jij niet?
  Ik zou het ook graag anders zien maar wijs er alleen op wat gebeurt. En een verloren markt betekent minder produktie om de prijs in de benen te houden. En het saldo zal hierdoor, door verrekening van de vaste kosten op minder liters, alleen maar dalen. En zo komen we in de spiraal dat we met een hogere melkprijs op termijn netto minder overhouden als de vraag achterblijft.

 • no-profile-image

  Fons

  Zolang de kostenstijging de pan uit schiet, moet je niet zeuren dat je je zelf de markt uitprijsd. Proberen om het volume te beheersen, dan hou je de markt gezond. Het is een schande dat er zoveel voedsel in de afvalbak beland!! Dat heeft ook veel energie gekost, waarvan men ook steeds de mond van vol heeft!!Het is een bewijs dat te goedkoop is!! Het blijkt staaeds weer, BBA, de boer betaald alles!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Fons, heb je gelezen waarom de afzet van lactose onder druk staat? Omdat ze die door de hogere melkprijzen nu uit suiker halen. Die markt zijn we kwijt door de gestegen melkprijs. Kijk, dit gebeurt er nou bij geen produktieuitbreiding en hogere melkprijzen. En wat gaan we hier als antwoord op hebben, europees quotum krimpen?
  We kunnen beter zorgen dat we van de quotumkosten en hoge mestafzetkosten afkomen. Dat is de reden dat we het van andere landen (vnl. buiten de EU gaan verliezen en niks anders.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goede boer, ik vind het jammer dat je niet goed leest. Ik heb toch heel duidelijk aangegeven dat de bietenteelt in vergelijking met mais voor mij niet langer interessant is. In gewone boerentaal; ik hou per saldo meer centjes over als ik mais teel. Ik snap niet goed dat je het spijtig vindt de bieten te verruilen voor een andere teelt als je er meer aan kunt verdienen. Van mij mag de bietenprijs best stijgen, dan hebben ze de melk weer nodig voor produktie van lactose.
  Wat wil je nog beter hebben dan een gegarandeerde afzetmarkt (mais) voor je akkerbouwprodukt en de garantie van goedkope meststoffen.

 • no-profile-image

  koeman

  Er zijn burgers die voorstander zijn van kartelvorming als onderdeel van de vrije markt gedachte.

  Wie daar voor is, kan ook onbegrensde macht van vakbonden accepteren als een kartel.

  Daar ga ik niet in mee; een vakbond van melkveehouders zie ik als onvermijdelijke tegenkracht tegen de kartelmacht van banken, verzekeraars, voerleveranciers en afnemers.

 • no-profile-image

  PLASJE

  ....gelukkig hebben we Neelie nog!!!.....

  die heeft meer PEPER in haar kont
  dan destijds....!!!!

  er bestaan niet zoveel vrouwen die met
  verstandig handelen veel 'goed-en-geld!'
  op de wal halen

  Hulde Neelie!!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als de inflatie in de voorbije jaren was doorberekend waren de voedselprijzen veel hoger geweest.

  Als het een nee wordt dan de gebiedsgrenzen van de coöps opheffen.
  Dat zou nu al kunnen gebeuren.
  De lTO kan dan advies geven welke COÖP doorgaat en daar blijf ,of wordt je lid per 1.01.2009

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Prima idee melkveehouder!!!!!

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.