Home

Achtergrond 5 reacties

Biobrandstoffen onderuit halen is zeer onverstandig

In het tweede deel van deze mini-serie gaat Klaas de Jong, voorzitter van de Stichting Schoner Transport, in op de bewering dat biobrandstoffen niet of nauwelijks energie besparen. Volgens hem is deze stelling gebaseerd op pure demagogie.

De lobby tegen biobrandstoffen stelt dat biobrandstoffen niet of nauwelijks energie besparen. Zou het echt zo zijn, dat de productie van biobrandstoffen zoveel fossiele energie kost? In Brazilië gebruiken ze al jaren massaal bio-ethanol. Zouden ze daar domweg mee doorgaan als het olieverbruik niet daalde?

De stelling, dat het niets oplevert, is pure demagogie. Je pakt de cijfers van de meest inefficiënte manier om biobrandstof te maken en je rekent alles mee, tot aan de emissie van een ouderwetse kunstmestfabriek. Die cijfers vergelijk je daarna met dieselolie. Maar daarmee maak je twee fouten. We moeten vooruitkijken en niet achterom. De teelt en de verwerking van energiegewassen worden steeds efficiënter.

Het Zweedse Lantmännen Energi haalt zelfs een reductie van 80 procent door slimme productietechniek. Bovendien reduceren ze de import van veevoer door hiervoor reststromen van de brandstofproductie te gebruiken. Er komen ook moderne kunstmestfabrieken met veel lagere emissies. Bij Yara in Sluiskil gaat de nieuwe fabriek straks zelfs warmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw. Bovendien kun je ook afval en reststromen gebruiken.

De andere fout is, dat tegenstanders er van uitgaan, dat de makkelijk winbare en verwerkbare olie onbeperkt blijft doorstromen. Terwijl we bij biobrandstoffen een steeds gunstiger energetisch rendement zien, gaat de winning en raffinage van aardolie juist steeds meer energie kosten.

Een berucht voorbeeld is de winning van olie uit de Canadese teerzanden, maar ook de oliewinning in Schoonebeek gaat straks veel energie kosten. Er moet stoom in het olieveld worden geïnjecteerd om een mengsel van water met wat zware olie naar boven te pompen.
Ook de raffinage kost extra veel energie. Als we dieselolie op basis van teerzanden of olie uit Schoonebeek vergelijken met in West-Europa geproduceerde biobrandstof, dan wordt de uitkomst nog veel gunstiger voor biobrandstoffen.
Bedenk dat minerale olie opraakt, terwijl we met biobrandstof nog maar aan het begin van de ontwikkeling staan. Het is onverstandig om die ontwikkelingen stil te zetten. Stop met negatieve verhalen en kom in actie, want de olie raakt op!

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Joep Hermans

  We rollen van de ene hype in de andere.
  Tot 2 jaar geleden waren de boeren in het westen de schuldigen van de lage voedselprijzen in de wereld werd er geroepen. Boeren in ontwikkelingslanden konden daardoor geen droog brood verdienen werd er gezegd. Ophouden met overschotten naar Afrika brengen, dan zouden de lokale boeren eindelijk een eerlijke prijs krijgen. Ontwikkelingswerkers en milieuorganisaties buitelden over elkaar heen om de boeren in de goed georganiseerde landen de schuld van honger en ellende in Afrika en andere chaotische gebieden in de schoenen te schuiven. Vooral minder voedsel produceren en goede landbouwgrond in nep natuur omzetten was het adagium van deze lieden. Een jaar geleden waren biobrandstoffen opeens hot. Er werd massaal in geïnvesteerd, overheden deelden en masse subsidies uit en ondernemers staken hun nek weer eens uit. Vervolgens stegen de voedselprijzen opeens door allerlei oorzaken en dezelfde figuren die nog geen jaar geleden ons opriepen om minder te produceren, staan nu vooraan om moord en brand te schreeuwen dat de voedselprijzen gestegen zijn door biobrandstoffen. Maar we moeten ons niet laten ringeloren door deze door on zelf gesubsidieerde doemdenkers en werken aan de werkelijke oorzaak van honger in de wereld. En dat is een eerlijke verdeling van de welvaart. En dat heeft alles te maken met goed en betrouwbaar bestuur. Het is niet toevallig dat hongerproblemen zich alleen voordoen in landen waar criminelen, dictators, godsdienstfanaten en dergelijk ander tuig aan de macht zijn. Kijk naar Zimbabwe, Soedan, Myanmar Noord Korea en meer van deze boevenlanden. En in het verleden in Communistisch China en de Soviet Unie onder Stalin. leder weldenkend mens weet dat wanbestuur de oorzaak is van ongerechtigheid en de daaraan verwante voedselschaarste.
  Mijn stelling is, een welvarende agrarische sector is het fundament van iedere samenleving. Als er landen zijn die daar niet in willen investeren moeten ze zelf daar ook maar de gevolgen van dragen. Laten we ons alsjeblieft niet weer een schuldgevoel aanpraten. En laten we ook alsjeblieft niet van boven af bepalen waar de boeren voor mogen produceren. De agrarische producent moet zelf uitmaken of hij zijn producten verkoopt als grondstof voor biobrandstoffen of voedsel. Er zijn voorbeelden te over waar het toe lijdt als de overheid pepaalt wat en voor wie de agrarische sector mag produceren. Ik hoop dat we daar van geleerd hebben.

 • no-profile-image

  Pieter G

  Denk ook eens aan de oorlogen die mede ontstaan vanwege de olie koeweit is niet binnengevallen omdat daar niets te halen was. Wat kost dit welniet aan geld en mensenlevens?

 • no-profile-image

  c

  mijnh de vreis uit assen, dat is nu hetgene dat ze hier alles aan banden leggen en grond onder water zetten. wij kunnen meer dan genoeg produceren maar het komt niet op de plek waar het moet zijn daarom zijn er mensen die honger lijden. dat onze overschotten met zogenaamde subsidie ( wat je subsidie mag noemen want hier is nu eenmaal een kostprijs die vele malen hoger ligt als dat die mensen zelf verdienen maar we kunnen hier wel meer dan genoeg winnen om de wereld te eten te geven) naar die arme stakkers ging was nog niet zo verkeerd. en die ontwikkeling met biobrandstof moet gewoon doorzetten want om olie zijn ook al vele oorlogen geweest. wees allemaal trots op de landbouw want die kan beide markten bedienen voedsel en energie!!!!!

 • no-profile-image

  de Vries

  2 kleine aanvullingen:
  1- een kilo aardgas als autobrandstof kost maar 70 eurocent!!

  2 Tuurlijk is dat op termijn ook geen oplossing, maar schone electriciteit(windmolens, waterkract) kan toch best in accus worden opgeslagen voor de auto s

  Dat biedt op termijn de beste resultaten en......ik kan er maar niet aan wennen dat er nu zomaar tonnen graan worden opgestookt terwijl in vele landen men hierdoor verhongert.

 • no-profile-image

  Bart van der Ploeg

  Brazilie heeft duizenden hectaren land over vergeleken hun inwoners, plus een klimaat dat zeer groei gunstig is. en om hun economy te stimuleren werden voorig jaar land eigenaren hoger getaxeerd op bomen (bos) dan op productive gronden.

  De gehele Nederlandse Landbouw is nodig voor de foedsel productie. Nederland heeft na mijn weten (export + import) geen genoeg landbouw om zelf voorzienend te zijn.
  daar komt bij, ooit still gestaan hoveel aardgas nodig is voor kunstmest productie en hoeveel nodig is om een goede oogst te halen?
  waarom leeren we niet van anderen?
  Kijk naar de futures van de Americaanse Mais, en alles wat daar op volcht.

  voor somige landen is bio-ethanol echt een goede oplossing, maar laat het alleen ontwikkelen in de richting van afal verwerking in ons al dicht begroeide west Europa. Economisch word Nederland vele malen zwakker als we ons eten nog verderweg moeten halen.

  Bart van der Ploeg

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.