Home

Achtergrond 292 x bekeken 2 reacties

Annies hartenkreet mist grond

Hoezo mestdiscriminatie? Nederland moet in Brussel redden wat te redden is.

CDA-kamerlid Annie Schreijer, zelf varkenshouder, lucht haar boerenhart graag. Zoals vorige week bij varkenshouders in Dalfsen. Niet alleen lage prijzen en hoge voerkosten, maar ook een slechte lobby zetten de varkenssector op losse schroeven, zei ze. Ze verwijt ZLTO-voorzitter Vermeer dat hij de melkveesector voortrekt door wél voor derogatie te lobbyen, maar niet voor digestaat als kunstmestvervanger. Met haar kritiek rijt ze een oude wond open tussen de mestproducerende sectoren. Op een gevoelig moment.

Minister Verburg kondigde al aan dat de stikstofnormen strenger worden en dat per grondsoort fosfaatnormen komen, twee maatregelen die beperkend zullen uitpakken. Tegelijkertijd loopt Verburg in Brussel op eieren om via een verlengde derogatie meer mestruimte voor Nederland vast te houden, wat in het voordeel van melkveehouders is omdat dan meer mest op grasland mag. De melkveestapel gaat ook nog eens groeien als gevolg van quotumverruiming, dus meer koeienmest.

Oppervlakkig beschouwd maakt de landbouwlobby inderdaad exclusief werk van de zuivelsector. Vraag is echter wat het alternatief is. Het zo vaak bepleite digestaat dat dienst kan doen als kunstmestvervanger, moet zich in de praktijk nog bewijzen. De techniek van mestvergisting is goed, maar de kosten van het vergisten zijn hoog. Met de overheid is een convenant gesloten, maar of daadwerkelijk varkensmest weggewerkt kan worden, is nog de vraag.

De derogatie daarentegen is een middel dat al 3 jaar plaatsingsruimte schept. Ook varkenshouders profiteren ervan. Áls er al een sector mag klagen, is het de akkerbouw, die (net als op grasland) meer mest zou willen aanwenden op bouwland. De derogatie biedt verlichting, maar de mestwet wordt toch het slot op de deur van de zuivelsector. Van voortrekken is eigenlijk geen sprake. Het is eerder zo dat Nederland in Brussel probeert te redden wat nog te redden valt.

Foto

Marcel Henst

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W. mangnus

  De opmerking `de derogatie is een middel dat al 3 jaar plaatsingsruimte schept` is slechts ten dele juist. Voor wat betreft de akkerbouw betekende toekenning van derogatie dat de kunstmestfosfaat meegerekend diende te worden, waardoor de plaatsingsruimte in de akkerbouw v.w.b. dierlijke mest fors verminderd is.

 • no-profile-image

  E.I.M. Lentelink

  Beste Marcel Henst,

  Daar heeft onze Annie eens een keer de waarheid gesproken en LTO en U meneer Henst, die weten dat het al jaren het geval is dat melkveehouders ontzien en bevoordeeld worden in het mestbeleid,
  schiet uit z,n slof.
  LTO heeft in het verleden de varkenshouderij maar matigjes vertegenwoordigd, zie de opkomst van de NVV, maar het zal bij LTO en de boerderij niet anders zijn dan in het reguliere bedrijfsleven de(zieltjes) leden bij LTO, en abbonnementen bij de boerderij worden geteld.

  Neemt niet weg dat de varkenshouderij daar in sommige gevallen indirekt voordeel van heeft gehad daar waar de veehouderij met gunstiger regels op mestgebied bevoordeeld is.

  Nederland had meer kunnen betekenen ,U weet dat Nederland op gebied van mest, geur,natuur, dier, gezondheids en welzijnsbeleid betreffende de varkenshouderij een zeer strak beleid voert onder druk van maatschappelijke organisaties, daar heeft LTO te wienig aan gedaan.

  Onlangs mocht ik aanwezig zijn bij een hoffest van een van de grootste varkenshouders in Duitsland bij het 10 jarig bestaan van de fam. van Asten en dan gaan je de oren en de ogen open als je ziet hoe daar met het mestbeleid omgegaan wordt.

  Daar mag nog gewoon ouderwets uitgereden worden over de akkers daar heb je grote onoverdekte mestbassins, luchtwassers kennen ze niet.

  v.Asten heeft een biogasinstalatie,

  Enkele getallen:
  Duitsland, 0,16 cent/kw over 20 jaar
  Bij warmte terugwinning 0,04 cent extra over 20 jaar
  Nu wordt 16% eigen mest verwerkt als ze dat naar 30% brengen komt er nog eens 0,06 cent bij
  totaal 0,26 cent over 20 jaar/kw.

  Nederland: 0,12 cent/kw over 10 jaar.

  Duitsland ligt toch ook in het Europa van Brussel?

  Geef mij het duitse ''Bauernverband'' maar.
  Het LTO heeft zelf verdeeldheid bevorderd.

  Als Annegien ten Have het heeft over een 'blatende'' Schreier dan kan ik haar een ''raaskallende'' ten Have noemen,

  Waar blijft het respect voor elkaar Annegien werd toch niet persoonlijk aangesproken?  p.s. Ik had wel een verhaal verwacht van het hoffest in mijn boerderij deze nederlands, duitse superboeren hebben daar een geweldig bedrijf.

  Tot zover mijn positief kritische reactie,
  ik zie Uw reactie met belangstelling tegemoet.

  Groeten, E.I.M. Lentelink.
  Schoneveldsweg 4
  7495PE
  Hof van Twente.

Of registreer je om te kunnen reageren.