Home

Achtergrond 15 reacties

Alterra: ammoniakbeleid moet strenger

De landbouwsector moet meer doen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Ook terreinbeherende organisaties kunnen extra beheersmaatregelen nemen.

Dat stellen onderzoekers van Alterra in een rapport over de effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur. Het rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van Vrom, vat de resultaten van twintig jaar ammoniakonderzoek samen. De onderzoekers stellen vast dat de schadelijke effecten van ammoniak niet langer ontkend kunnen worden. Stikstofminnende planten, zoals grassoorten, verdringen planten die kenmerkend zijn voor stikstofarme gebieden.

Door inspanningen van de agrarische sector is de ammoniakuitstoot sinds 1980 vrijwel gehalveerd, erkennen de onderzoekers. Maar de laatste jaren stijgt de emissie weer. De huidige uitstoot ligt met circa 130 kiloton, waarvan 50 kiloton door de melkveehouderij, iets boven de EU-norm voor 2010; die is 128 kiloton.

Voor wat betreft brongerichte maatregelen in de landbouw wijst Alterra op voorgenomen beleid, zoals emissiearme stallen en voermaatregelen (minder eiwit). Ook zouden landbouwgronden bij natuur minder bemest moeten worden. Dit hoeft de sector niet veel te kosten, menen de onderzoekers.

Terreinbeherende organisaties kunnen ook bijdragen door de bovenste laag van vergraste grond af te voeren (plaggen), te maaien of te laten begrazen. Daarnaast is er gebiedsgericht beleid, zoals zonering. LNV werkt met provincies en gemeenten aan een handreiking voor vergunningen aan veehouders bij natuurgebieden.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet

  De betaler is de bepaler.
  En Mir uit groningen. Dit wantrouwen is het gevolg van zwalkend beleid, en geen vertrouwen.

 • no-profile-image

  jan

  Al met al heeft Alterra weer een prachtig rapport afgeleverd wat weer een mooie duit zal hebben gekost.
  Ik zie al weer uit naar het volgende.....
  En de boer hij ploegde voort.

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Mir, vind je het gek dat er zo gereageerd wordt. Er wordt al meer dan 20 jaar van alles geroepen en als het een en ander dan gerealiseerd is, worden met het zelfde gemak de piketpaaltjes weer verzet en wordt er weer met een beschuldigende vinger naar de sector gewezen dat er onvoldoende gedaan is. Als er vandaag al aan de normen wordt voldaan zoals in het rapport omschreven wordt, weet ik zeker dat er morgen weer een ander rapport ligt dat het onvoldoende is. Vind je het gek dat de agrariers er moedeloos van worden.

 • no-profile-image

  mir

  Nog niet zo heel lang geleden heeft Alterra onderzoek gepubliceerd waaruit af te leiden viel dat de atuurzelf ook fors bijdroeg aan het probleem. Ook dat is destijds gepubliceerd op AGD. Toen las ik alleen maar juichende kritieken en hoorde ik niemand over de verkeerde intenties van Alterra, beinvloeding door VROM of LNV, of onzein van het onderzoek. Echter, iedere keer als opnieuw wordt aangetoond dat de landbouw echt minder uitstoot moet realiseeren, komen de reacties op de site zoals voorafgaand aan dit bericht.
  De tijd is nu echt wel aangebroken om de problemen en de effecten te onderkennen. Waar de discussie over zou moeten gaan is of de hoeveelheid aan natuur tov de hoeveelheid aan landbouwactiviteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

 • no-profile-image

  Willem Evertse

  Zonder ijkpunt valt er niets te meten.

 • no-profile-image

  jan

  wie betaald,die bepaald

 • no-profile-image

  .

  Agd, maak dat rapport eens openbaar cq publiceer dit zodat het gecheckt kan worden op de onderzoeksmethode en jaartallen.

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Weer zo'n kulverhaal... om aan te tonen dat jouw organisatie belangrijk werk doet? En wat doet LTO de organisatie die moet opkomen voor de belangen van de boeren? Niks, LTO zit verstrikt in heel veel praatgroepen waar concessies moeten worden gedaan... Dat werkt niet meer. Ik heb het al vaker gezegd: De Boeren zouden zich gezamenlijk veel duidelijker moeten uitspreken en zich niet laten "inpakken" op basis van aannames die niet bewezen zijn. Ik geef
  hier een helder voorbeeld: Onlangs stond in de TCTubantia een reportage over een natuurgebied bij ons in de buurt. Er stond geschreven dat zich hier de laatste jaren prachtige vegetatie had ontwikkeld. Nu weet ik dat er aan beide zijden van dit natuurgebied al meer dan 30 jaar grote varkensbedrijven staan. (op resp. 20m en 40 m.) Als de Amoniak emmissie van deze bedrijven zo schadelijk is.... Hoe kan deze vegetatie zich dan zo positief hebben ontwikkeld in de laatste tientallen jaren?
  Als ik dit gegeven aankaart binnen LTO dan....zouden ze daar toch wat mee moeten doen....?...?...maar nee komt niks van......papp'n en nathool'n....

 • no-profile-image

  roel

  veel ,,onderzoeken" zijn gebaseerd op aannames

 • no-profile-image

  Ard Andijvie

  Al meer als duizend jaar hetzelfde liedje. Wil je aan het werk blijven en brood blijven genereren voor je gezin. Zorg dan dat je iets neerzet wat "aanspreekt" Wat belangrijk is. En als het niet belangrijk is, maak het dan belangrijk. En dat is wat ze zowel bij VROM als bij Alterra heel goed weten . Alterra is bovendien financieel afhankelijk van Vrom . (reken maar dat dit rapport wat florijnen heeft gekost) en de conclusie is gauw getrokken. De ammoniak uitstoot moet omlaag. Uiteraard ook de CO2 uitstoot. Is overigens wel goed voor de plantengroei, maar dat doet er nu even niet toe. We leven in een tijdperk van de Gouden Kooi, Aap lust nassi, hond bijt vis en al die kolder meer. De milieuboys samen met hun schimmige randgroeperingen weten dit goed uit te nutten en verzinnen telkens weer iets anders om zichzelf "onmisbaar" te maken in onze huidige maatschappij.
  Ben bang dat dit nooit zal veranderen..

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Alterra heeft natuurlijk de zelfde rapport op een pc staan.
  Zo nu en dan een woord veranderen en het verhaal leest anders.
  Kost weinig tijd en geld en veel geld van vrom vangen.
  Het rapport openbaar maken doen ze liever niet, want wat bekend is kunnen ze niet meer gebruiken om een leugenverhaal te verkondigen.
  Zo werken ze daar.

 • no-profile-image

  gert

  in opdracht van VROM,dan stond de uitslag al bij voorbaat vast,dit voorjaar had alterra nog een heel ander rapport over ammoniakuitstoot waarin stond dat die veel lager was dan werd aangenomen

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Waarom moeten wij natuur die bestaat uit alleen stikstofvliedende planten, dus planten die niet van stikstof houden.
  Eerst was het verhaal dat NH3 een verzurend effect op de bossen had, toen bleek dat dit niet het geval was zou het zou zijn dat ammoniak vermestend is. Volgens Alterra is de stikstofdepositie met de helft gedaald en nu ineens stijgt die weer ? Waardoor, stiknormen zijn zeer stringent, afwijken door de agrarier van die norm is onmogelijk, toch maar weer de boer de schuld geven. Zie de laatste jaren in mijn omgeving steeds meer mineralengebreken optreden bij de gewas, de bodemvruchtbaarheid neemt zienderogen af. Wat een kulverhaal. Als straks zou blijken dat de costatering op los zand gebaseerd is, zal er weer een andere reden gevonden worden om de sector te minimaliseren.

 • no-profile-image

  gert

  Alterra:en mevrouw de Minister,hoe had u het gehad willen hebben ? hier hebt u weer een prachtig rapport waar u zich weer prima achter kunt verschuilen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Alterra moet eens leren zijn mond dicht te houden over beleidszaken.
  Zij dient als onderzoeksinstituut niet voor de (betaalde) muziek uit te lopen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.