Home

Achtergrond 888 x bekeken

Adviseur is aansprakelijk na verkeerd advies

Een rechtbank wees een vonnis in een zaak die handelde over de aansprakelijkheid van een agrarisch adviseur bij een accountantskantoor waaraan ook juristen waren verbonden. De accountant adviseerde een verkeerde strategie bij een bedrijfsovername.

De accountant had een landbouwer geadviseerd die in maatschapsverband met een broer een agrarisch bedrijf exploiteerde. Na het overlijden van de broer wenste de agrariër het bedrijf van de maatschap voort te zetten. Het geschil spitste zich toe op de vraag tegen welke waarde de overblijvende vennoot het aandeel van zijn broer zou mogen overnemen. Het maatschapscontract bepaalde dat daarbij als waardegrondslag diende te worden uitgegaan van de waarde bij voortgezette bedrijfsuitoefening.

De rechtbank stelt dat in de agrarische sector:
“een beding als hier aan de orde aldus moet worden uitgelegd dat de onderneming bij het einde van de maatschap zo moet worden gewaardeerd dat voortzetting door één van de vennoten nog juist lonend is”.
Daarbij verwees de rechtbank naar literatuur en jurisprudentie over dit onderwerp.

De accountant had tegenover de erfgenamen van de overleden broer niet het standpunt verdedigd dat haar cliënt het bedrijf mocht voortzetten tegen deze waarde. Hij adviseerde echter de cliënt om schriftelijke vastlegging te vorderen van een pachtovereenkomst, waarbij de cliënt in hoge mate afhankelijk was van de medewerking van de erfgenamen van de overleden broer, die uit waren op een zo hoog mogelijke opbrengst.

De rechtbank was, alles overziende, van oordeel dat de adviseur aansprakelijk is voor het verschil tussen het bedrag dat de cliënt aan de erfgenamen heeft betaald en het bedrag dat hij zou hebben betaald indien het bedrijf zou zijn gewaardeerd tegen een waarde waarbij voortzetting door één van de vennoten nog juist lonend is.

De uitspraak illustreert dat het voor de agrarisch adviseur van belang is om de relevante ontwikkelingen op het vakgebied nauwlettend bij te houden en dat het nuttig is om bij de advisering van dit soort complexe zaken zorgvuldig na te gaan welke strategie voor de cliënt de beste is.

Mr P. Stehouwer, werkzaam bij A & S Advocaten in Leeuwarden

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘vertrouwen’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.