Home

Achtergrond

Actiegroep vindt Scheldebesluit ”stap vooruit”

”Een flinke stap vooruit”. Zo oordeelt Magda de Feyter van het actiecomité Red Onze Polders over de besluiten die de Eerste Kamer dinsdag heeft genomen over de Scheldeverdragen en de Hedwigepolder.

”Jammer alleen dat we niet zwart op wit hebben dat ontpoldering nu helemaal is uitgesloten”, zegt ze. ”Er is een mondelinge toezegging van de Vlaamse premier, maar hoe lang zit die Vlaamse regering er nog?”

De Feyter doelt op het telefoongesprek van minister Verburg met premier Peeters waarin deze had toegezegd ”serieus en welwillend” mee te werken aan een andere locatie voor ontpoldering.

De Feyter is er wel blij mee dat alle Kamerfracties met uitzondering van Groenlinks zich tegen ontpoldering van de Hedwigepolder hebben uitgesproken. ”Dat hadden we twee jaar geleden niet durven hopen. Maar jammer dat het niet helemaal uit de verdragstekst is geschrapt.
Het actiecomité gaat nu contact zoeken met de Commissie Nijpels die van de minister een verruimde zoekopdracht heeft gekregen voor het vinden van alternatieve ontpolderingslocaties. Een eerder verzoek om een gesprek werd afgewezen.

Lees ook:
Verburg heeft alle vertrouwen in Vlaanderen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.