Home

Achtergrond 1 reactie

Actie tegen gekke wortels in vruchtgroenten

Met behulp van gevoelige DNA detectiemethoden kan Blgg een specifieke analyse op de bacterie Agrobacterium rhizogenes verzorgen.

Deze bacterie veroorzaakt overmatige wortelgroei in de mat. Telers van vruchtgroentegewassen worden in toenemende mate geconfronteerd met overmatige wortelgroei in de mat. In eerste instantie lijkt overmatige wortelgroei geen schade te geven, maar het gewas wordt steeds vegetatiever waardoor het productie kost. De pot en de mat verstikken waardoor bijvoorbeeld Pythium schimmels kans zien om toe te slaan en de plant kan hierdoor sterven.

Beheersing van het probleem moet vooral preventief plaatsvinden. Wanneer een plant eenmaal aangetast is, kan de ongeremde wortelgroei niet meer gestopt worden. Preventieve bedrijfshygiënische maatregelen vormen de belangrijkste bestrijding. Telers dienen uit te zoeken wat de belangrijkste besmettingsbronnen op hun bedrijf zijn. Dit kan met behulp van zeer gevoelige DNA detectiemethoden welke Blgg kan verzorgen. Op basis van de opgespoorde besmettingsbronnen stelt Blgg samen met de teler een specifiek hygiëne protocol op waarbij er vooral naar gestreefd wordt dat het bedrijf na de teeltwisseling absoluut ziektevrij is.


Telers die op hun bedrijf onderzoek willen laten uitvoeren naar Agrobacterium rhizogenes kunnen contact opnemen met de advies/klantenservice van Blgg, telefoon 0174 – 626 624 of met hun Blgg monsternemer.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Gerard Booenkamp

    Zouden jullie niet eens naar een ander hygiëneprotocol linken. Er is nog meer op deze wereld dan koeien en varkens.

Of registreer je om te kunnen reageren.