Home

Achtergrond 257 x bekeken

85% agrariërs bewust bezig met einde bedrijf

Bewustwording rondom bedrijfsbeëindiging is belangrijk om een problematisch einde te voorkomen. Van de agrarische ondernemers koerst 85% bewust richting bedrijfsbeëindiging als dat aan de orde is. Deze bevinding komt uit het rapport ‘Bedrijfsbeëindiging in de land- en tuinbouw, op een kruispunt en dan?’, dat het LEI opstelde in opdracht van het ministerie van LNV.

Iedere ondernemer die een bedrijf start, legt zijn werk op een dag neer. Dit kan een strategisch genomen of een gedwongen beslissing zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Een goede planning voor bedrijfsbeëindiging kan het proces in financieel opzicht en belangrijker nog, in sociaal en emotioneel opzicht in goede banen leiden. Bewustwording rondom bedrijfsbeëindiging is belangrijk om een problematisch einde te voorkomen.

Volgens het LEI-rapport stopten in 2005 gemiddeld ruim zeven agrarische bedrijven per dag. De bedrijfsomvang van de stoppers was kleiner dan van het gemiddelde bedrijf in de land- en tuinbouw. De leeftijd van het bedrijfshoofd was in 40% van de gevallen onder de 55 jaar. Op dit moment heeft ook een aanmerkelijk deel van de bedrijven onvoldoende perspectief. Op basis van de gemiddelde inkomensontwikkeling in de periode 2003-2005 gaat het om 30% van de 50.000 bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 55 jaar. Indicatoren om tot deze groep te behoren zijn onder andere het investeringsniveau en een inkomen onder de armoedegrens.

De opstellers van het rapport vonden dat 85% van de ondernemers bewust koerst richting bedrijfsbeëindiging als perspectief op voortzetting ontbreekt. Deze ondernemers zijn zelf in staat keuzes te maken uit het aanbod van diensten van accountants-, adviesorganisaties en banken. De overige ondernemers hebben er moeite mee om te accepteren dat ze moeten stoppen. Ze beginnen te laat met gesprekken over de ontstane problematiek, zodat er minder mogelijkheden overblijven om het bedrijf te redden of voor een goed beëindigingplan.

Een veel voorkomende remmende factor is de sociale omgeving. Vaak wordt de schuld in de persoonlijke sfeer van de ondernemer gelegd, maar deze tendens neemt wel af. De directe omgeving betrekken in het proces van bedrijfsbeëindiging is wel een aanbeveling. Ook heeft het thema beëindiging weinig aantrekkingskracht op de ondernemers om spontaan mee bezig te gaan. De bewustwording wordt bevorderd door aan te sluiten bij thema’s als de toekomst van het bedrijf. Diverse partijen, zoals banken, adviseurs en belangenbehartigers, kunnen een faciliterende rol op zich nemen.

Het onderzoek over de bedrijfsbeëindiging geeft antwoorden op vragen van het ministerie van LNV die betrekking hebben op de werking van huidige instrumenten en verbetering van het proces van voortijdige bedrijfsbeëindiging. Voortijdige bedrijfsbeëindiging is in deze studie gedefinieerd als beëindiging van hetbedrijf door een ondernemer die vanwege onvoldoende perspectief wordt gedwongen te stoppen en nog aanvullend inkomen wil of moet verwerven.

Meer informatie LEI, 22 juli 2008: Bedrijfsbeëindiging soms moeilijk te accepteren (‘Bedrijfsbeëindiging in de land- en tuinbouw, op een kruispunt en dan?’)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.