Home

Achtergrond 182 x bekeken 3 reacties

11 euro over voor vernatting landbouwpolders

De burger heeft gemiddeld 11,44 euro over voor het omzetten van landbouwpolders in natte graslanden en moerasnatuur.

Vaak weet of erkent men echter niet dat er een ecologisch probleem is. Dat concludeert het LEI in een studie. De Nederlandse veenweidegebieden hebben in internationaal perspectief unieke natuurwaarden, stelt het LEI vast. Tal van ontwikkelingen bedreigen echter het voortbestaan van de veenweidegebieden. Oxidatie door bodemdaling vormt volgens de onderzoekers wellicht de grootste bedreiging.

Een relatief dure mogelijkheid om de oxidatie tegen te gaan is peilverhoging van het oppervlaktewater. Hiervan was tot nu toe onduidelijk was in hoeverre de burger bereid is hier financieel aan bij te dragen.

Het LEI concludeert dat de economische waarde van het behoud van fauna en flora geschat wordt op 11,44 euro per persoon. Meer is de burger niet bereid extra af te dragen aan de gemeente. Dit is los van de gebruikswaarde, zoals met name de recreatieve waarde van het gebied, berekend.

Een fors deel (42 procent) van de respondenten, de steekproef is genomen in Zegveld, realiseert zich niet dat er een probleem is, aldus de onderzoekers. Wanneer men is bijgepraat vindt nog 10 procent het geen probleem wanneer de natuur achteruitgaat.

Veenweidegebieden liggen voor het grootste deel in Zuid-Holland en Friesland waar de vernatting soms leidt tot felle protesten van boeren.

Wanneer de veenweidegebieden niet worden aangelegd sterven bepaalde weidevogels, zoals de grutto en watersnip in de nu agrarische regio’s vrijwel uit. In 2020 zou dit ertoe kunnen leiden dat alleen algemene soorten als kokmeeuwen en ganzen te zien zijn.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  veel boeren kunnen met de zware zodebemesters zo niet meer op het land komen,die 11,44 euro koop je niet veel voor

 • no-profile-image

  R G

  Maar, waarom moeten wij zonodig het waterpeil omhoog brengen terwijl men continu verkondigd dat de zeespiegelhoogte dramatisch stijgt met alle gevolgen van dien.
  Er wordt beweerd dat half Nederland in de toekomst onder water komt te staan als men(?) zo door gaat! Laten we voorlopig ons kleine landje maar zoveel mogelijk droog houden zou ik zeggen.
  Dit is in ieder geval beter uit te leggen aan onze nakomelingen dan het tegenovergestelde. los van het zoute/zoete water.

 • no-profile-image

  Lies

  Volkomen eens met R G.V
  Laten wij de boel droog houden en zorgen voor voedsel in de toekomst waarschijnlijk is dat nood zakelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.