Home

Achtergrond

Woningen voor kassen: besluit over belasting

Ook glastuinders nemen weleens deel aan Ruimte voor Ruimte-achtige regelingen. Kassen verdwijnen en de grond krijgt een andere (agrarische) bestemming. Het ministerie van Financiën nam op 27 mei 2008 een besluit over hoe een en ander te belasten, een doorbraak qua toepassing van de landbouwvrijstelling. Deskundigen verbonden met Agrocount.nl schrijven later hierover twee vervolgartikelen.

Soms willen overheden dat op bepaalde locaties de kassen verdwijnen en dat de grond een andere bestemming krijgt, meestal ook agrarisch. De tuinder kan dan het recht krijgen één of meerdere woningen te bouwen. De grond van het bouwperceel neemt in waarde toe, terwijl de rest in waarde daalt tot de waarde als gras- of akkerland.

De staatssecretaris van Financiën is van mening dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat voor zover het bouwrecht toegekend wordt als compensatie van de waardedaling van de grond, er sprake is van een vergoeding die onder de landbouwvrijstelling valt. Als de waarde van het bouwrecht hoger is dan de (boek)waarde van de te slopen opstallen en de waardedaling van de grond, is dat meerdere belast.

Ook is het mogelijk dat de waarde van het bouwrecht lager is dan de (boek)waarde van de te slopen opstallen en de waardedaling van de grond. In dat geval zal de waarde van het bouwrecht naar rato worden toegerekend aan de opstallen en de grond waarbij er met betrekking tot de grond een vermogensverlies kan resteren dat onder de landbouwvrijstelling valt. Dit vermogensverlies is dan niet aftrekbaar.

Het besluit CPP08-830 van 27 mei 2008 treedt in werking met ingang de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.

Agrocunt.nl zal verdere aandacht aan dit besluit besteden. Mr. P.L.F. Seegers gaat met een vervolgartikel nader in op het besluit en de totstandkoming ervan. Daarna schrijft mr. S.F.J.J. Schenk over de (grote) uitstralingseffecten van het besluit.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘staking’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 27 mei 2008: Inkomstenbelasting. Winst: landbouwproblematiek. Besluit 27-05-2008, nr. CPP08-830.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.