Home

Achtergrond

'Waterberging maakt bouw kassen duur'

De plannen voor waterberging in het Westland maken nieuwbouw van kassen zeker 40.000 euro per hectare duurder.

Dat stelt de afdeling Westland van LTO Glaskracht. Samen met VNO-NCW en de Kamer van Koophandel heeft Glaskracht bezwaar gemaakt tegen de gemeenteplannen. Glaskracht en Tuinbouwjongeren Westland (TJW) hebben samen met andere vertegenwoordigende organisaties en telers bezwaren ingediend tegen het waterplan van de gemeente Westland en hoogheemraadschap Delfland.

In dat plan zijn mogelijke oplossingen aangegeven om voor 525.000 kubieke meter oppervlaktewater extra berging te creëren.
Eén van de oplossingen is bij nieuwbouw per hectare 400 meter grond aan te wijzen voor waterberging. Volgens de TJW staat daar geen compensatie tegenover. Glaskracht becijfert dat nieuwbouw daarmee zeker 40.000 euro per hectare duurder wordt, plus het uitblijven van een exploitatie op deze gronden, zegt Harry Groenewegen, bestuurslid van de afdeling Westland van Glaskracht.

Ook bedrijventerreinen in de zoekgebieden van de polders in het buitengebied zouden met de bergingseis te maken krijgen. Een woordvoerder van Delfland bevestigt dat extra eisen bij nieuwbouw in de plannen staat. ”Er staat ook in dat we willen aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen.” Bij de herstructurering van de glastuinbouw kan hierop ingespeeld worden, denkt hij.

De inspraak op het plan is zojuist afgerond. De gemeente zal binnenkort op de bezwaarschriften moeten reageren. In totaal is zo’n 160 hectare grond nodig om het water in het gebied op te vangen”, stelt de woordvoerder. "Het Westland en andere gebieden in Delfland worstelen met ruimte. Elke meter moet zo goed mogelijk worden ingevuld. Overigens blijft de grond in eigendom van tuinders en komt het in bruikleen." TJW noemt het plan het confisqueren van grond van de Westlandse glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.