Home

Achtergrond 431 x bekeken

Verruiming melkquota voor 0,01% naar nationale reserve

Per 1 april 2008 trad de nieuwe Regeling superheffing 2008 in werking. Van de totale verhoging van de melkquota voor 2008 gaat 2,49% naar de individuele producenten en 0,1% naar de nationale reserve.

Verhoging quotum
Per 1 april 2008 is het quotum, dat een producent op 1 april 2008 beschikbaar heeft, verhoogd met 2,49%. Aanvankelijk was een verhoging beoogd van 0,5%. Vlak voor deze verhoging besloot de Raad van Ministers van de Europese Unie de nationale quota met nog eens 2% te verhogen. Van deze totale uitbreiding wordt nu 2,49% evenredig over alle bestaande quotumhouders verdeeld en de overige 0,01% komt ten goede aan de nationale reserve.

Nationale reserve
Voor de toedeling aan de nationale reserve is gekozen, omdat bij een eerdere verhoging per 1 april 2006 en 1 april 2007 leidden tot een geleidelijke krimp van de nationale reserve. De verhoging van 0,5% in die jaren was namelijk telkens gebaseerd op het nationaal quotum in het quotumjaar 2005/2006, terwijl de verhoging in de Regeling superheffing en melkpremie 2004 uitging van het quotum in het afgelopen quotumjaar. In wezen is de afgelopen jaren dus meer verdeeld dan op grond van de communautaire regelgeving extra aan Nederland was toegewezen. De verschillen konden worden opgevangen door de nationale reserve. Door in het quotumjaar 0,01% te reserveren, komt de nationale reserve op een zo’n niveau dat eventualiteiten op te vangen zijn.

De regeling
De Regeling superheffing 2008 is inhoudelijk hetzelfde als de vorige regeling (Regeling superheffing en melkpremie 2004). De nieuwe regeling was nodig, omdat voor de superheffing vanaf 1 april 2008 een communautaire grondslag geldt. Deze grondslag is een nieuwe Verordening 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007. Dit is de nieuwe integrale GMO-verordening, een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen die eerder in 21 verschillende gemeenschappelijke marktordeningen van agrarische producten waren neergelegd. Omdat de opzet van de meeste van deze verordeningen hetzelfde was, lag het voor de hand deze verordeningen integraal te herzien.

Lees ook “Health Check”: modulatie blijft, melkquota ruimer en einde interventie graan

Meer informatie Downloadpagina op site van het Productschap Zuivel van Europese Regelgeving

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.