Home

Achtergrond 738 x bekeken 6 reacties

Verraad aan de boeren

Maar liefst vijfentwintig versies waren nodig alvorens LTO een handtekening zette onder het klimaatconvenant. Ik kan u zeggen dat als ik zoveel probeersels nodig had voor deze column, het klimaat in huize van den Brink danig verpest zou worden.

Maar nu serieus: Hoe is het mogelijk dat een belangenbehartigende organisatie in jubelstemming verkeert over zo’n onevenwichtig convenant? Want wat is er van de kant van het bedrijfsleven daadwerkelijk binnengehaald? Weinig tot niets. In ruil voor boterzachte toezeggingen van de overheid zadelt de LTO boeren en tuinders op met keiharde en onhaalbare verplichtingen. Je moet maar lef hebben.

Boeren en tuinders kunnen heus zelf wel een rekensom maken en gebruiken echt niet méér energie dan bedrijfstechnisch noodzakelijk is. Een goed functionerende LTO had er tien jaar geleden al voor kunnen zorgen dat de regelingen, waarvoor de overheid zich nu zegt in te spannen, al daadwerkelijk gerealiseerd waren. Dat was pas winst geweest voor het bedrijfsleven en dat was pas echte belangenbehartiging geweest. Niet een halfzacht convenant, waar ambtenaren en betaalde krachten van de LTO maanden over hebben vergaderd en waar boeren niet om hebben gevraagd. Als de LTO ballen had gehad, dan had ze eerst geëist dat de lagere accijns op rode diesel in stand bleef alvorens het convenant te tekenen. Nu hoeft het kabinet hiervoor slechts te pleiten in Brussel. En lukt het niet dan komen ze er wel heel gemakkelijk mee weg.

Ik geef het Productschap Akkerbouw en de sectorale vakbonden groot gelijk dat zij niet in deze valkuil stappen. Zij bewijzen hiermee dicht bij de boeren en dicht bij de praktijk te staan. LTO-leden zouden hun bestuurders op het matje moeten roepen en eisen dat de handtekening met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt wordt. Maar misschien is het wel een politiek convenant en wil de LTO kost wat kost goede maatjes blijven met de overheid. Gelet op de uitspraken van de voorzitter over het betrokken blijven bij wet- en regelgeving, vrees ik het ergste. LTO probeert nu goede sier te maken door een convenant te tekenen met onhaalbare doelen, maar boeren en tuinders wordt straks verweten dat ze die doelen niet gehaald hebben. Dat noem ik verraad aan de boeren.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han Swinkels, LTO Nederland

  Getriggerd door de kop heb ik met interesse deze column gelezen. Al lezende kwam bij mij de volgende vraag boven: 'Verraad aan de boeren; Welke boeren dan?'.
  De Nederlandse land- en tuinbouw heeft in de volle breedte te maken met een stijging van de kostprijs als gevolg van een wereldwijde toename in de prijzen van grondstoffen en fossiele energie. Hoewel deze prijzen zullen blijven fluctueren zullen ze structureel hoog blijven als gevolg van o.a. een toename in de vraag in bijv. China en India. Gelet op het belang van de kostprijs voor de internationale concurrentiepositie is het van levensbelang voor de Nederlandse tuinbouw om efficiënter te gaan produceren en de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen. Is dit nieuw? Neen. De Nederlandse land- en tuinbouw loopt hierin al jaren internationaal voorop en heeft ook de eerste stappen gezet in het vervangen van fossiele energie door andere bronnen van duurzame energie (wind, zon en biomassa). In de laatste 15 jaar heeft deze strategie niet alleen een sterke internationale concurrentiepositie opgeleverd, maar ook een prima maatschappelijke prestatie in het verbeteren van het klimaat. Als enige sector in Nederland heeft de land- en tuinbouw de uitstoot van broeikasgassen in de periode 1990 tot 2005 met 15% weten terug te dringen (zie CLM-rapport 'Prestaties, potenties en ambities: Landbouw en klimaat te downloaden op www.lto.nl). Andere grote sectoren (verkeer, energie) hebben in dezelfde periode de uitstoot van broeikasgassen alleen maar verhoogd.

  LTO strijdt niet alleen voor de inkomenspositie van de boeren van nu, maar ook voor de boeren van de toekomst. Wij doen dit door onze leden te ondersteunen in het versterken van hun positie in markt en maatschappij. Het ondertekenen van het convenant 'Schoon en zuinige agrosectoren' maakt het voor LTO mogelijk om in de lopende en komende kabinetsperiodes voor de agrarische ondernemers beleidsruimte, financiële stimulansen en innovatiegelden bij de overheid af te dwingen voor verdere besparingen in fossiele energie én het volledig benutten van de kansen voor de productie van duurzame energie. In het kader van het convenant heeft LTO ook afgesproken dat op de korte termijn (uiterlijk 1 jan 2009) experimenteerruimte komt voor kunstmestvervangers én dat deze hoogwaardige kunstmestvervangers in 2012 op substantiële schaal worden gebruikt op de 1,2 miljoen ha gras- en maisland. Ook voor bouwland worden nieuwe meststoffen ontwikkeld afkomstig uit dierlijke mest die op basis van prijs en kwaliteit kunnen concurreren met kunstmest. De productie van kunstmest vraagt enorm veel fossiele energie. Vervanging door dierlijke mest betekent niet alleen een betere sluiting van de mineralenkringloop, maar ook minder uitstoot van broeikasgassen.

  Ten aanzien van duurzame energie zien wij ook nu al kansen voor verschillende sectoren voor de productie van duurzame energie voor eigen gebruik. Op Praktijkcentrum Sterksel (varkens) wordt geëxperimenteerd met een gasturbine die draait op biogas van vergiste mest. Naast electriciteit levert deze gasturbine hoogwaardige warmte die weer gebruikt kan worden voor het drogen van digestaat tot een kunstmestvervanger. Recent onderzoek voor de pluimveehouderij laat ook zien dat via lokale productie van duurzame energie nog tot 60% besparing/vervanging in fossiele energie mogelijk zijn. Naast de energieleverende kas voor de glastuinbouw komt ook de energieneutrale stal voor de (intensieve) veehouderij in het vizier.
  Via het ondertekenen van het convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft LTO haar eigen ambitie om de Nederlandse land- en tuinbouw te blijven ontwikkelen tot de meest concurrende en duurzame in de wereld verzekerd van steun van de overheid. In ruil daarvoor commiteert LTO Nederland zich aan de klimaatdoelen in het jaar 2020 zoals verwoord in het coalitieakkoord 2006. Naar mijn mening een echte 'win-win' voor alle boeren in Nederland.
  O ja, de opmerking van Wien van de Brink over het aantal versies. Net als bij voetbal kan er ook bij onderhandelingen over een convenant door beide partijen worden gescoord tot het laatste fluitsignaal. Het Nederlands elftal heeft tegen Frankrijk laten zien dat een mooie treffer in blessuretijd meetelt. De in de column geprezen organisaties hebben besloten om in de onderhandelingen bij de rust de wedstrijd te staken. Laat ze zelf hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen tov hun achterban. Voor LTO Nederland telt maar één versie van het convenant en dat is de definitieve versie. Een mooi resultaat voor onze achterban en alle andere agrarische ondernemers.

 • no-profile-image

  Klaas

  LTO is een organisatie, die politieke beslisssingen aan de boer mag uitleggen zodat die de beperkingen zal accepteren.
  Voor een goede belangbehartiger moeten we niet bij de LTO zijn, die verwijst alleen door naar de zuivelorganisatie of overheid.
  We hadden een voorbeeld moeten nemen aan de boeren in Argentenie en als een front naar buiten moeten treden.
  We zijn in Nederland te plichts getrouw en moeten bekennen, dat de meesten het zich ook niet kunnen permiteren, ondanks dat we zelf menen voor kwartje te kunnen produceren.

 • no-profile-image

  Annemiek Canjels

  Het convenant zelf moet ik nog lezen, misschien heeft u best een beetje gelijk. Maar los daarvan: ik zie de (Nederlandse) boeren nog steeds geen leidende rol claimen op het gebied van klimaatverandering, terwijl 30% van de problemen maar ook kansen met landbouw te maken heeft. Er valt de boeren absoluut niets te verwijten, daar gaat het niet om. We willen allemaal lekker en (te) goedkoop eten en drinken. Maar zitten hier niet gigantische zakelijke kansen voor jullie ? Vanaf 2010 moet in NL zo'n 50 mln aan landbouwgeld per jaar worden weggezet in dit onderwerp. Wie komt het halen om zijn bedrijf te innoveren en moderniseren ? Wie gaat er business van maken ? Voor wie wacht komt alles steeds te laat, zong "The Scene" al.

 • no-profile-image

  Klaas

  Han Swinkels van LTO Nederland geeft zichzelf een pluim voor hun goede belangenbehartiging. Mijn vader zou vroeger gezegd hebben: Eigen roem stinkt. LTO stuurt jaarlijks een lijst van zaken, die ze voor ons hebben bereikt. Zijn ze soms bang, dat wij dit zelf niet onderkennen.?

 • no-profile-image

  Jan

  'Een mooi resultaat voor onze achterban". zegt Han Swinkels. Vragen jullie bij de LTO uberhaupt wel eens iets aan de achterban. Als de achterban dat nu zei OK. Maar het komt uit de koker van een stel bureaucraten die zich niets aan de achterban gelegen laten liggen. Dat hebben we wel gezien met de aktie in de melkveehouderij. 70% van de boeren wil geen wereldmarktprijzen, maar LTO bestuurders houden stug vol dat dat het beste is. Dit zijn inderdaad geen behangenbehartigers. Zij zijn verraders van de boeren. Wien heeft het goed gezien.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  LTO is een staatsvakbond, die zijn er niet voor de leden. Ze zijn er alleen maar om de leden een beetje in toom te houden hiervoor ontvangen ze af en toe een leuk succesje bij de zogenaamde onderhandelingen met de overheid. Ze begrijpen niet dat de overheid voordat ze met de LTO gaat onderhandelen al weet wat ze kan weg geven. LTO is een fopspeen en kan daarom maar beter worden opgeheven

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.