Home

Achtergrond

Verlies varkens iets kleiner dan eerder geraamd

Landbouweconomisch instituut LEI heeft de gezinsinkomens van de intensieve veehouderijsectoren over 2007 enigszins bijgesteld ten opzichte van de schatting in december.

De verliezen van varkenshouders bleken iets minder groot dan in eerste instantie berekend. Bij de leghennenhouders is het inkomen iets verhoogd, terwijl het inkomen van vleeskuikenhouders naar beneden is bijgesteld.Het LEI schat het gemiddelde gezinsinkomen van zeugenhouders in 2007 op 94.700 euro negatief, 2.300 euro hoger dan de vorige schatting. Bij vleesvarkensbedrijven kwam het inkomen 1.700 euro hoger uit op 4.400 euro negatief, terwijl bij gesloten bedrijven de schatting niet gecorrigeerd wordt. De rentabiliteit op varkensbedrijven is naar boven bijgesteld met 1.000 euro. Ook hier vindt bij de gesloten bedrijven geen correctie plaats.

Ook bij de legpluimveesector blijkt het geschatte gezinsinkomen van 15.200 euro te laag te zijn, het wordt met 1.800 euro naar boven bijgesteld. In de vleeskuikensector daarentegen wordt het in december geschatte inkomen naar beneden gecorrigeerd. Schatte het LEI het gezinsinkomen in deze sector eerst nog op 69.300 euro, nu komt de schatting uit op 68.000 euro. De geschatte rentabiliteit op pluimveebedrijven komt overeen met de schattingen van het LEI uit december.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.