Home

Achtergrond

Verkoop woning van ruilperceel door particulier belast

De rechtbank in Arnhem heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. Het betreft een man en vrouw - geen ondernemers - die een woning verkopen. De winst behaald met deze verkoop wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW). Het betrof echter geen gewone verkoop van de eigen woning. In het door de rechtbank besliste geval was er sprake van verkoop van een woning die ‘verkregen was’ als compensatie voor de verkoop van een oude woning met kas en schuur aan de gemeente. Een situatie dus die vaker voorkomt bij (voormalige) agrarische ondernemers.

Deze uitspraak illustreert nog eens duidelijk dat ook particulieren belast kunnen worden bij de verkoop van woningen. Gelukkig voor de verkopers van de woning wordt de opgelegde boete van 25 procent wel door de rechtbank geschrapt. De aan de rechtbank voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Een particulier (X) en zijn echtgenote zijn eigenaar en bewoner van een woning plus grond aan de a-straat. Op 2 maart 2000 is een ruilovereenkomst opgemaakt tussen enerzijds X en zijn echtgenote en anderzijds de gemeente. Afgesproken wordt dat het pand aan de a-straat aan de gemeente wordt verkocht en dat X en zijn echtgenote het perceel aan de b-straat van de gemeente kopen. X vraagt meteen een bouwvergunning aan voor het bouwen van twee woonhuizen op het perceel aan de b-straat.

De vergunning wordt verleend en X laat vervolgens twee woningen op het perceel bouwen, waarbij één woning is bestemd voor de verkoop. Volgens de inspecteur vormt de verkoopopbrengst van die woning resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens X is er sprake van een onbelaste privéopbrengst in box III. Daarom gaat hij vervolgens in beroep tegen de twee navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

De rechtbank van Arnhem beslist dat de verkoopopbrengst van de woning aan de b-straat belast is als resultaat uit overige werkzaamheid. De rechtbank is het met X eens dat hij en zijn echtgenote gelijke delen van het resultaat krijgen, omdat de woning gezamenlijk eigendom was. De bij de navorderingsaanslagen opgelegde boete van 25 procent moet vervallen, omdat onder andere niet aannemelijk werd dat X moest twijfelen aan de behoorlijke taakuitoefening van zijn belastingadviseur.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘rood voor rood’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 21 maart 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.