Home

Achtergrond 286 x bekeken

Uitgestelde levering woning bespaart successierecht

De Hoge Raad bevestigde op 6 juni de uitspraak over de belastingbesparende uitgestelde levering van een woning door een erflater. Agrocount schreef vorig jaar op 20 juni al over deze zaak die voor het gerechtshof in Amsterdam diende.

Door middel van een eenvoudige transactie kan een groot bedrag aan successierechten worden bespaard. Het gaat over de verkrijging van de woning van de erflater waarbij de zogeheten fictief erfrechtelijke verkrijging niet van toepassing is. De fictief erfrechtelijke verkrijging heeft als doel bij een verkoop binnen de familiekring de waardestijging van (onder meer) de woning na verkoop tot de overlijdensdatum te belasten met successierecht.

De wettelijke regeling inzake de fictief erfrechtelijke verkrijging werkt als volgt. Stel dat iemand tijdens zijn leven een aan hem toebehorend eigendomsrecht - van bijvoorbeeld een woning - heeft omgezet in een genotsrecht (vruchtgebruik) dat eindigt bij zijn overlijden. Als vervolgens deze persoon overlijdt, dan behoort de woning niet meer tot zijn vermogen, zodat de heffing van successierecht hierover in beginsel niet kan plaatsvinden bij de verkrijger van het vermogensbestanddeel.

Om te voorkomen dat op deze wijze successierecht wordt ontgaan, wordt onder voorwaarden bij de verkrijger het vermogensbestanddeel toch aangemerkt als een fictief erfrechtelijke verkrijging. Op deze manier is heffing van successierecht mogelijk over de waarde van het vermogensbestanddeel. De verkrijger mag op de waarde van zijn verkrijging nog wel het bedrag dat de overledene heeft bedongen bij de omzetting in een genotsrecht - inclusief een interest - in aftrek brengen.

Let op: Op 14 april 2008 heeft de staatssecretaris de contouren van het binnenkort verwachte wetsvoorstel Wet schenk- en erfbelasting bekendgemaakt. Onder deze nieuwe wet zal een belastingbesparing als in onderhavige procedure waarschijnlijk niet langer meer mogelijk zijn.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Besparing successierecht bij verkrijging woning met uitgestelde levering

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 6 juni 2008, nr. 43.209

Meer informatie Uitspraak Hof Amsterdam, 21 maart 2006, 04/00315

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.