Home

Achtergrond

Uitbreiding voor middel Apron

Het zaadbehandelingsmiddel Apron XL mag nu ook worden toegepast voor behandeling van zaaizaden van veldsla, radijs, rode bieten, kruiden en bloemisterijgewassen.

Op aanvraag van brancheorganisatie Plantum NL heeft het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden de toelating van het zaadbehandelingsmiddel Apron XL uitgebreid, een zogenoemde derdenuitbreiding. Dat is een toelating die de sector aanvraagd en dat is alleen mogelijk voor kleine toepassingen.

Het middel Apron beschermt tegen aantasting door kiem- en bodemschimmels en tegen valse meeldauw. Het had al een toelating als zaadbehandelingsmiddel voor erwten, bonen, spinazie, diverse kolen, wortelen en uien.

Plantum heeft samen met toelatinghouders Syngenta Crop Protection de uitbreidingsaanvraag voorbereid. De aanvraag is ingediend in het kader van het project ‘Effectief middelenpakket’ dat betaald wordt door Plantum en de productschappen Akkerbouw en Tuinbouw.

Doel van dit project is het bereiken van een noodzakelijk gewasbeschermingsmiddelenpakket zodat een rendabele teelt mogelijk blijft. Omdat het om een derdenuitbreiding gaat, beoordeelt het college voor toelating van bestrijdingsmiddelen het middel niet op werkzaamheid en gewasveiligheid (fytotoxiciteit). Gebruik van het middel in deze teelten is dan ook op eigen risico van de teler.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.