Home

Achtergrond

Tuchtrechtelijke uitspraken over vaccinatie NCD en huisvesting nertsen

Drie vleeskuikenhouders en een proefbedrijf zijn beboet of berispt wegens overtredingen van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006. De Kamer Primaire Sector van het Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren behandelde deze zaken waarover geschreven wordt door PVE Nieuws van 19 juni 2008. Een eerdere uitspraak van het Tuchtgerecht werd aangepast door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB): een nertsenhouder krijgt €4.500 boete voor ondeugdelijke huisvesting van zijn dieren.

Vleeskuikenhouders
Drie vleeskuikenhouders zijn veroordeeld omdat ze ieder van twee koppels vleeskuikens vergeten hebben bloedmonsters naar de GD te zenden voor titeronderzoek in het kader van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006. Twee van deze drie bedrijven hebben een omvang van ongeveer 50.000 kuikens en kregen een boete opgelegd van €500. De derde pluimveehouder met een bedrijf van 17.000 dieren kreeg een boete van €300. Omdat de betrokken vleeskuikenhouders nog niet eerder door het tuchtgerecht werden veroordeeld, is de helft van de boete voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar.

Proefbedrijf
Een proefbedrijf dat onderzoek doet bij vleeskuikens, heeft verschillende koppels niet gevaccineerd tegen NCD en van die koppels ook geen bloedmonsters voor titeronderzoek (antistoffen tegen NCD) ingezonden. Volgens het proefbedrijf zou het vaccineren van de kuikens de onderzoekresultaten beïnvloeden. Omdat de kuikens na de proeven niet voor humane consumptie worden afgezet, kreeg het bedrijf enkele jaren geleden van het PPE een ontheffing voor de verplichting om de koppels op salmonella te onderzoeken. De proefnemers meenden dat die ontheffing ook voor de NCD-regelgeving gold, hetgeen echter niet het geval is. Het tuchtgerecht volstaat met een berisping, omdat het bedrijf desgevraagd wel in aanmerking komt voor een ontheffing van de NCD-verplichtingen.

Nertsenhouder
Een nertsenhouder bleek bij een controle in 2005 al zijn 6.200 nertsen te krap te hebben gehuisvest, namelijk met telkens één dier per kooi teveel. In hoger beroep bij het CBB voerde de ondernemer aan dat slechts een kwart van de dieren in andere kooien had gehoeven en dat de boete daarop gebaseerd had moeten worden. Er waren inderdaad wel voldoende lege kooien aangeschaft om die dieren te kunnen overzetten, maar ze zouden ondertussen te oud zijn voor verplaatsing zonder territoriumstrijd.

De berekende boete was 6.200 keer €2,50 met daarvan €1,60 voorwaardelijk. Ook voerde de fokker van de edelpelsdieren aan dat hij in 2004 als enige niet bezocht was bij een algemene controle, zodat hij niet gewezen zou zijn op de nieuwe normen die toen juist ingingen. Doch volgens het CBB had de bontfokker via de bekendmakingen in de media en contacten met vakgenoten beter moeten weten. Het college verklaart het beroep wel gegrond, maar er blijft wel een boete over van €4.500, waarvan €1.500 voorwaardelijk.

Meer informatie PVE Nieuwsbrief / Pluimveevlees, 19 juni 2008 (5): Uitspraken tuchtgerecht en de NCD-regelgeving

Meer informatie Productschappen Vee, Vless en Eieren: Tuchtgerecht PVE (Klik op ‘links’ in de rechterkolom)

Meer informatie Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 april 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.