Home

Achtergrond 248 x bekeken 3 reacties

Trojan adviseert ruimer toetsingskader ammoniak

Er moet snel een nieuwe handreiking komen voor verlening van vergunningen bij Naturagebieden.

Dat is de belangrijkste aanbeveling van een taskforce onder leiding van Carlo Trojan. Die overhandigde vandaag zijn ‘Verkenning van oplossingsrichtingen’ aan minister Verburg (LNV). De minister Verklaarde zijn advies over te nemen. Na overleg met betrokken organisaties wil ze dit najaar met zo’n handreiking komen.

Verburg had voormalig EU-ambtenaar Trojan gevraagd oplossingen te zoeken voor het probleem dat ontstond toen de Raad van State het toetsingskader ammoniak voor onbruikbaar verklaarde. Het toetsingskader bevatte strikte normen voor de hoeveelheid ammoniak die nog op een gebied is toegelaten.

Nu stelt Trojan vast dat vergunningverleners met die striklte normen werden "klem gezet". De kritische depositiewaarde werd strikt toegepast, terwijl het in Natura-gebieden gaat om de instandhoudingsdoelen.

Trojan adviseert rijk en provincies veel meer eigen beleidsruimte te geven. Dan kan de Raad van State slechts marginaal toetsen en minder vaak vergunningen vernietigen.

Er moet wel een nieuw kader komen, dat flexibeler wordt gehanteerd. Daarin moeten meer aandachtspunten worden opgenomen, zoals waterpeil, achtergronddepositie, uitstoot uit andere sectoren, bedrijfsgerichte maatregelen en mogelijkheid tot salderen.

Trojan beveelt verder aan dat alle partijen op gebiedsniveau overeenstemming verkrijgen over de toegestane ammoniakuitstoot. Daarvoor is een ‘cultuuromslag’ nodig.

Ook moet Nederland van Trojan de drempel verhogen voor bezwaar en beroep tegen vergunningen. Dat is hier makkelijker dan in andere landen. Voorts bepleit zijn taskforce een nationaal ontwikkelingsplan voor de melkveehouderij. Dat moet richting geven aan de uitbreiding van bedrijven nu het quotum uitfaseert.

Lees ook Trojan: geen tijdslimiet aan natuurdoelen

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  AnnevdHof

  Democratie; weg ermee schijnt deze heer te denken. Lastig en het levert niets op. Gezondheid voor mens en dier is ook al iets om je niet druk over te maken. Dat we in Nederland inmiddels gedaald zijn naar de 27e plek wat schone lucht betreft...gewoon veel verder zakken.. Als dan de mensen ziek worden en met hoofdpijn rondlopen..Gezeur...Zolang het maar geld in het laadje brengt van mijnheer...want dat is de enige kriteria waar men in Nederland nog voor gaat. Ons nageslacht; ach, een totaal verpest land is goed genoeg en wie dan leeft wie dan zorgt... Onbegrijpelijk dat dergelijke adviezen serieus worden ingediend en nog zotter dat deze serieus worden aanvaard. Had deze commissie last van zonnesteek?

 • no-profile-image

  Nico Verduin

  Kwaliteit is subjectief en daarmee gevoelig voor extremisten. Tip: kijk er meer objectief naar en ook in Natura-gebieden is landbouw nuttig. Samen werken aan landbouw als economische en ecologische drager wordt momenteel door de voorlopers al gedaan. De resultaten hiervan bieden meer garantie voor de toekomst dan de voorgaande achterhoede doet vermoeden. Kijk naar wat wel kan i.p.v. zelf te verzuren!

 • no-profile-image

  mitie

  BOS de mugabe van nederland ;;ook hij knijp het volk uit met alle tax- en kiezen van een burgemeester ;zelfde systeem als MUGABE je kunt kiesen en of pvda ;;of PVDA ;zou het systeem graag landelijk willen invoeren;;net als de milieu en natuur VRIENDEN; Co2 is een planten groei stof en zwaarder dan lucht dus volksverlakkerij ;;net als de mest regels en landbouw verkwansing

Of registreer je om te kunnen reageren.