Home

Achtergrond 755 x bekeken

Toepassing landbouwvrijstelling uitgebreid

De landbouwvrijstelling heeft een lange en bewogen geschiedenis. Weliswaar is de landbouwvrijstelling nog steeds een zeer belangrijke vrijstelling; hij is echter lang niet zo uitgebreid meer als in het verleden. De kaasschaaf is al vele malen over de vrijstelling gehaald. Denk bijvoorbeeld aan de recente wetswijziging en jurisprudentie omtrent de (onder)grond van de bedrijfswoning. Hier geldt geen landbouwvrijstelling meer voor. Nu vindt er een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. De landbouwvrijstelling is op grond van een besluit van de staatssecretaris van 27 mei 2008 uitgebreid!

De landbouwvrijstelling werkt twee kanten op. Winsten worden niet belast, maar hiertegenover staat dat verliezen niet aftrekbaar zijn. Het gegeven dat verliezen niet aftrekbaar zijn was aanleiding voor de staatssecretaris om de landbouwvrijstelling op te rekken. De goedkeuring gaat over het geval dat grond met de bestemming glastuinbouw deze bestemming verliest en weer ‘gewoon’ de bestemming landbouwgrond krijgt zonder de mogelijkheid tot bebouwing.

De waarde van grond met de bestemming glastuinbouw kan hoog oplopen. In sommige gebieden is een waarde van circa €80 per m2 geen uitzondering. De waarde met de bestemming ‘wei of akkerland’ is echter fors lager. Een waarde van circa €7 per m2 is dan vaak aan de orde. Als de bestemming van glastuinbouw verandert in de bestemming landbouwgrond zonder de mogelijkheid tot bebouwing, levert dat met de hantering van bovenstaande bedragen een verlies op van €73 per m2. Dit verlies valt in principe onder de landbouwvrijstelling. Agrarische ondernemers worden in dit soort gevallen vaak gecompenseerd voor zo’n waardedaling met de toekenning van bouwrechten (Ruimte voor Ruimte-regeling). De waardestijging die ontstaat door de toekenning van een bouwrecht, is echter volledig belast. Dit vindt de staatssecretaris in strijd met een redelijke wetstoepassing. Vandaar kwam hij op 27 mei 2008 met het nieuwe besluit.

Uitwerking van het besluit van 27 mei 2008:
“Ik ben van mening dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat voor zover de waarde van het bouwrecht ziet op de waardedaling van de hiervoor bedoelde grond, sprake is van een vergoeding die onder de landbouwvrijstelling valt. Als de waarde van het bouwrecht hoger is dan de (boek)waarde van de te slopen opstallen en de waardedaling van de grond, is dat meerdere belast. Ook is het mogelijk dat de waarde van het bouwrecht lager is dan de (boek)waarde van de te slopen opstallen en de waardedaling van de grond. In dat geval zal de waarde van het bouwrecht naar rato moeten worden toegerekend aan de opstallen en de grond waarbij er met betrekking tot de grond een vermogensverlies kan resteren dat onder de landbouwvrijstelling valt. Dit vermogensverlies is dan niet aftrekbaar.”

De uitbreiding is een voor de praktijk belangrijke versoepeling. Veel projecten van provincies en gemeenten kunnen hierdoor eerder gerealiseerd worden. Het is echter de vraag hoever de werking van het besluit reikt. In het besluit zelf wordt alleen gesproken over ‘de regeling Ruimte voor Ruimte’ en glastuinders. Vergelijkbare problemen doen zich echter ook voor bij bijvoorbeeld varkenshouders die meedoen aan een Rood voor Rood-regeling. Geldt de uitbreiding van de landbouwvrijstelling ook voor dit soort gevallen? Mr. S.F.J.J. Schenk zal ingaan op de laatste vraag in vervolgartikelen op Agrocount.nl.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Woningen voor kassen: besluit over belasting

Meer informatie Ministerie van Financiën, 27 mei 2008: Inkomstenbelasting. Winst: landbouwproblematiek. Besluit 27-05-2008, nr. CPP08-830.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.