Home

Achtergrond 268 x bekeken 2 reacties

Termijnmarkt kan risico boer afdekken

De bank zou boeren direct toegang kunnen verschaffen tot de termijnmarkten, betoogt Joost Pennings. "Deze markt kan een bijdrage leveren aan het noodzakelijke risicomanagementbeleid."

Joost Pennings is bijzonder hoogleraar goederentermijnmarkten aan de Wageningen Universiteit, hoogleraar aan de Universiteit van Illinois in de VS en hoogleraar financiering aan de Universiteit van Maastricht.

De toegenomen vervliegbaarheid in de markt van landbouwproducten en de markt van inputs vraagt van de landbouwer dat hij een risicomanagement strategie ontwikkelt voor zijn bedrijf. Het is immers het samenspel tussen opbrengstcomponenten en de kostencomponenten die het eindresultaat van de boer bepalen.

Deze behoeften aan risicomanagement wordt nog verder versterkt door het feit dat de kapitaal behoeften van de landbouwer verder toeneemt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de productiefactor grond). De toegenomen vervliegbaarheid in de kosten componenten zoals diesel, gas, en kunstmest tonen aan dat risicomanagement aan de kostenkant aan belang wint.

Een van de risicomanagementinstrumenten die in de belangstelling staan, zijn termijncontracten. De volumes in deze markten in Chicago, Parijs en Hannover zijn recent sterk toegenomen. De goederentermijnmarkt kan onder meer worden gebruikt om het risico dat de landbouwer loopt in the effectieve (spot) markt af te dekken (hedging). De termijnmarkt complementeert de transactie die de landbouwer in de toekomst zal maken in de spotmarkt. Dat wil zeggen de fysieke stroom verandert in principe niet door gebruik te maken van de termijnmarkt.

De meeste energie gerelateerde kosten kunnen reeds met behulp van termijncontracten worden afgedekt. Andere inputkosten kunnen indirect worden afgedekt met behulp van een zogenaamde cross hedge; het innemen van een termijnmarktpositie in een markt die sterk gerelateerd is aan de onderliggende input. Een voorbeeld is het afdekken van kunstmest met behulp van gastermijncontracten.

Het afdekken van risico via termijnmarkten vraagt niet alleen van de boer een investering in kennis, maar ook van partijen die de landbouwer faciliteren in zijn bedrijf: de accountant, toeleveranciers, afnemers en de bank. Recent zien we dat enkele coöperaties een intermediair vormen tussen agrarisch ondernemer en termijnmarkt door het risico van de ondernemer over te nemen en die vervolgens weer af te dekken op de termijnmarkt.

Deze ontwikkeling kan voor de coöperatie en boer een win-win situatie opleveren. Een coöperatie heeft vaak een grotere portfolio van kosten en opbrengsten componenten dan een agrariër. Door juist risico over te nemen kan het zo zijn dat bepaalde risico’s in het portfolio van de coöperatie uitdoven (zogenaamde natuurlijke hedge), het restrisico kan de coöperatie vervolgens afdekken op de termijnmarkt.

Naast toeleveranciers en afnemers speelt de bank een cruciale rol bij het managen van risico’s door de agrarisch ondernemer met behulp van termijncontracten. De bank kan het gebruik van termijnmarkten faciliteren door een rol te spelen bij de afwikkeling van de termijnhandel (clearing) en door de agrariërs direct toegang te verschaffen tot de termijnmarkten. De termijnmarkt zal in de nabije toekomst een wezenlijk onderdeel kunnen uitmaken van het instrumentarium van de boer en kan daarmee een bijdrage leveren aan het noodzakelijke risicomanagementbeleid.

Het is van groot belang dat boeren, toeleveranciers, afnemers en banken bereid zijn te investeren in de kennis die nodig is om succesvol te profiteren van de mogelijkheden die termijnmarkten bieden.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    W Zandbergen

    Geld dat je niet hebt uitgeven, aan dingen die je niet nodig hebt, om indruk te maken op mensen die je niet kunt uistaan.

  • no-profile-image

    Hertog Jan

    Toenemende handelsvrijheid stimuleert conjunctuurschommelingen. Ja, de hogepriesters van de vrijemarkt (de banken) weten heel goed wat ze doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.