Home

Achtergrond

Strijd om subsidie co-vergisting lijkt gestreden

Minister Maria van der Hoeven (economische zaken) heeft de Kamer vanavond het mes op de keel gezet waar het gaat om het subsidietarief voor covergisting.

Er komt in totaal niet meer budget voor deze vorm van duurzame energie; een tarief van 15 cent per kilowattuur in plaats van 12 cent betekent daarom dat minder boeren subsidie krijgen en er dus minder vergistingsinstallaties van de grond komen.
Van der Hoeven voelt er om die reden niets voor het subsidietarief op te hogen. SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies pleitte hier andermaal voor, op grond van cijfers van de LTO en de Rabobank, waaruit blijkt dat boeren bij 12 cent subsidie hun aanvragen intrekken.

Van der Hoeven vindt die opstelling logisch: dat zou ik ook doen als ik er nog 3 cent bij zou kunnen krijgen, zei ze. “The proof of the pudding is in the eating.” Volgend jaar kan dan desgewenst een nieuwe afweging worden gemaakt.

Van der Vlies overweegt nog een motie in te dienen om een tarief van 15 cent af te dwingen, maar het lijkt lastig, zo niet onmogelijk hier een meerderheid voor te vinden. PvdA en de linkse oppositie zijn hier niet voor, en Van der Vlies lijkt ook niet op de steun van de PVV te hoeven rekenen.

Van der Hoeven zegde toe dat elk jaar opnieuw wordt bekeken of nieuwe WKK’s in aanmerking moeten komen voor steun. Nu is dat niet nodig, omdat de rendementen voor WKK’s goed zijn.
Ook beloofde ze ECN nog eens te laten kijken naar het effect van de warmtekorting op de rentabiliteit van de WKK’s.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.