Home

Achtergrond

Significant meningsverschil

Een uitspraak van het Europese Hof in 2004 deed een groot deel van de Tweede Kamer en veel ondernemers vrezen dat bestaande activiteiten in Natura2000-gebieden vergunningplichtig zijn.

Nu, vier jaar later, ligt er een wijzigingsvoorstel voor de Natuurbeschermingswet dat poogt dit probleem op te lossen. Kern van het plan is dat bestaand gebruik wordt toegestaan. Alleen bij eventuele significante verstoringen in het natuurgebied is de ondernemer vergunningplichtig.

Het is goed dat dit eindelijk wordt geregeld. Weliswaar geven vanaf 2011 de beheerplannen duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan, maar zover is het nog niet. Voor de tussenliggende periode is het van belang dat bedrijven weten waar zij aan toe zijn. De PvdA vreest echter dat het tegenovergestelde staat te gebeuren. Doordat er geen duidelijkheid is over het begrip significant zou het er alleen maar ondoorzichtiger op worden; daarom moet dit worden geschrapt. Daar heeft die partij deels gelijk in. Het is niet duidelijk omschreven wat significant is. Maar dat kan ook niet. Een activiteit leidt in het ene gebied wel tot een ernstige verstoring, maar elders niet. Daarbij zouden de lasten voor bedrijven flink stijgen als zij voor elke verstorende activiteit vergunningplichtig zijn. Dat is onwerkbaar. En daarmee is het juist het voorstel van de PvdA dat het tegenovergestelde zal bewerkstellingen van wat bijna iedereen beoogt en niet dat van Verburg.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.