Home

Achtergrond 16 reacties

Schreijer: varkenshouderij staat het water aan de lippen

CDA-Kamerlid Annie Schreijer-Pierik maakt zich grote zorgen over de toekomst van de varkenshouderij.

"Sinds de varkenspest van 1997 ging het niet zó slecht in de sector." Schreijer, zelf varkenshouder, baseert zich op de vele telefoontjes die ze zegt te krijgen van verontruste varkenshouders.

Niet alleen zijn de marges, bij de huidige voerkosten, schrikbarend klein, ook is Schreijer er niet gerust op dat Nederland goedkeuring van Brussel weet te krijgen voor het gebruik van digestaat als kunstmestvervanger.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  toch maar eens denken

  Nu zijn bijna alle varkenshouders wel ergens bij een belangenvereniging aangesloten. LTO of NVV etc. Ondanks dat deze organisaties andere agenda's hebben zou nu één punt gezamelijk boven aan moeten staan, BETERE VERDELING VAN DE TOEGEVOEGDEWAARDE BINNEN DE KETEN. Het kan niet zo zijn dat men dit niet doormiddel van acties kan bewerkstelligen. Denk maar eens hoe snel een varken versneden is en het op het bord ligt als vers vlees of als vleeswaren. De doorstroom is zo snel in de keten dat één dag zonder varkens al voor problemen kan zorgen. Nu kan elk bedrijf zijn varkens toch wel even vasthouden lijkt me. Dus, belangenorganisaties, laat principes even voor wat ze zijn en krijg dit eens van de grond. Verder denk ik dat het zinloos is om de discussie te voeren over megastallen als de oorzaak van slechte marges bij "gezinsbedrijven". Zoals in commentaar hiervoor gegeven kan elke varkenshouder die ondernemer is doorgroeien, men moet het willen.

 • no-profile-image

  bert

  de rabo regelt reizen met bussen vol
  om in het buiteland mega stallen te bouwen.
  daarmee gaat de varkenshouderij in nederland naar de knoppen. vooral de zeugenhouderij tot 400 zeugen, zijn zo uitgewerkt. bedrijven zullen snel stoppen.
  er worden ook hier mega stallen gebouwd met rabo belasting regelingen vanaf 3 mlj. euro.
  daar kunnen de gezinsbedrijven niet tegen op.

 • no-profile-image

  usciolu

  Annie Scheijer vergeet dat het haar eigen CDA is die tientallen jaren het beleid heeft gemaakt op veeteelt. Juist door het korte termijn-denken van het CDA is de boerenstand in de problemen gekomen. Kortzichtig winstbejag ten koste van dieren en boeren. De duurzame oplossingen komen helaas niet van Annie.

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort

  Varkenshouders hebben het water aan de lippen staan.
  "Huilen met de wolven in het bos": zou ik deze bezorgdheid willen noemen van mw. Schreijer. Als voorzitter van de Kamercie van LNV zou ze toch beter moeten weten. De CDA-politiek is nou niet de eerste die de laatste jaren beleid heeft gemaakt om de varkenshouderij-sector te willen verbeteren.
  De Kamerdebatten van het laatste half jaar liegen er niet om, het CDA (inclusief Minister Gerda Verburg) vinden toch dat "de kogel door de kerk"is nadat er een stapel rapporten over megabedrijven is verschenen. Ik denk dat deze niet goed gelezen zijn, want de aanbevelingen waren duidelijk, dat wisten we al en heeft het CLM nu wel bewezen. CLM heeft alles nog eens goed op een rijtje gezet over megastallen. Niets duurzaams voegen megastallen toe.
  De oppositiepartijen in de Kamerdebatten hebben kritische kanttekeningen gezet en zijn opgekomen voor productiebeheersing en natuurlijke groei van gezinsbedrijven en het ondersteunen ervan, ook t.a.v. verplaatsing en renovatie van deze bedrijven. Maar evengoed proberen megastallen zich te vestigen in Nederland op tig-plaatsen, en worden ook nog beloond met enorme innovatie- en duurzaamheidssubsidies en extra dierrechten, dus uitbreiding van de sector. Hoe kan de (CDA)- politiek dit toelaten?
  We waren net zo goed op weg met inkrimping van de sector d.m.v. opkoopregelingen (2002-2005) en daarbij ook nog een koude sanering van bedrijven die niet onder de bovenstaande opkoopregeling vielen(was er sociaal beleid?)
  De boeren die de laatste jaren door wilden gaan en langzaam aan het renoveren zijn gegaan op eigen kracht, worden nu overruled door de megastallen en de enorme expansie.(oneerlijke concurrentie). Wanneer kiest de politiek eens voor een balans in de intensieve veehouderij, waarbij solidaire verdeling van dierrechten met voorkeur naar kleine en middenbedrijven, veevoer geteeld op eigen bodem (grond gebonden), minder mestoverschot, productiebeheersing en kwaliteit en een solidair coöperatiesysteem voor aankoop en verkoop.
  Deze ontwikkeling verdient een voorwaardenscheppend beleid door overheid en politiek. De markt is overvol( 220% varkensvlees-productie). De varkenscyclus geldt in deze tijd niet meer, met zoveel grote bedrijven, die allemaal graag willen overleven. De landen in de wereld zitten niet op zoveel Nederlands vlees te wachten, zij willen zelf graag hun voedsel produceren (voedselsouvereiniteit). Laten we nu eindelijk eens echte maatregelen nemen en werken aan een duurzame visie en uitvoering van maatregelen.
  R.Schut-Hakvoort
  ex-boerin
  Lottum

 • no-profile-image

  c

  wanneer leert de landbouw eens af het veel voor weinig doen. in de goede jaren werd er weer behoorlijk uitgebreid en maar meer en maar meer zo het altijd al gaat.dit zie je met aardappelen, uien en noem zo maar op. als het voor onze boeren eens ene jaar aan prijs is door minder aanbod dan moet er het andere jaar maar eens zoveel komen. typisch iets wat we als boeren eens af moeten leren want nu is het van oh oh oh het zou eens duur moeten blijven voor ons. we denken altijd maar kostprijsgericht van doe ik meer dan mag het goedkoper worden want mijn kostprijs is lager. welnu dat is maar centenwerk mensen. door teveel laten we de euro's liggen. want we zijn nu net juist gebaat bij krapte. niet de wereld dat hoor je me niet zeggen want er is wereldwijd tekort maar helaas hebben wij daar niks aan tenzij de tarwe duurder mag worden. alleen dan hoor ik deze sector al klagen van het voer nog duurder. tja eigenlijk moets het nog eens zo duur zijn. de rek in de kostprijs bedwingen is eruit het moet uit de markt komen en niet anders

 • no-profile-image

  frotter

  wanneer doen ze in den Haag eens iets VOOR gezinsbedrijven. Op dit moment wordt er alleen maar gestimuleerd om groot( mega ) te worden. Terwijl ze toch ook weer niet voor megabedrijven zijn.
  Maar ze laten de ondernemer geen keus.
  Laat dan eens duidelijk blijken dat Gezinsbedrijven ook nog toekomst hebben. Op deze manier gaan deze bedrijven naar de kloten. Wij als gezin zijn bedankt voor de moeite. Samen hard werken voor een inkomen, dat we al 10 jaar niet meer hebben. In welke sector heb je dat nog.

 • no-profile-image

  Jos

  Annie heeft gelijk, hier in Nederland gaat men zo lang door dat de varkenshouderij kapot gaat. Negatief beleid voeren, dit is het enigste wat hier gebeurd! Discriminatie, uitbuiten, ga zo maar door. En zelf LTO werkt er hard aan mee! Dat niet alles kan is gewoon zo, maar een goed beleid moet altijd! Maar het is gewoon tien keer niks!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dit is toch het gevolg van de vrije marktwerking die het CDA van Annie zo promoot! En nu even snel meehuilen bah Annie. Bescherm de ondernemers tegen de uitbuitting van de handel en de supermarkten of mag dat soms niet van de Europes Unie wat jullie als CDA ook al zo'n fantastiche instelling vinden

 • no-profile-image

  vergaderboer

  Niemand heeft u gevraagd om ondernemer te blijven. Dat bepaalt u zelf. Afreageren op een forum is prima, maar dat helpt u niets. Misschien lucht het wel op.

  De slager en de bakker op de hoek komen ook nauwelijks meer voor. Dat is gewoon een gegeven. In dat licht bezien is er niets nieuws onder de zon. Maak een keuze: stoppen of opschalen en doorgaan!

  Succes

 • no-profile-image

  de strijdenderechter

  als een ding ons varkenshouders breekt of bind is het de kostprijs van ons produkt tenopzichte van het buitenland hier zit dan ook direct ons criesis probleem.
  hoge milieu lasten beinvloed ons inkomen sterk negatief zonder mest afzetkosten zouden we een inkomen er bij hebben ja dit is ook markt maar heelaas geen eerlijke markt maar een politiek spel alle produkten kunnen probleemloos gexporteert worden vlees varken biggen maar mest mee dit is het meest gediscrimineert afvalprodukt ooit.
  en dat nog niet gesproken over de kunstmest discriminatie tenopzichte van dierlijke mest goed dat er nog iemand is die deze annelieze deelt van het cda wees dan als sector zo wijs en steun haar en ga geen zinlozen discusie voeren over de omvang van een bedrijf wat met een lager kostprijs hebben we allen gewonnen.

 • no-profile-image

  Piet

  Ben het met Schreyer eens. Al in 1989 (?) werd er in een boek over ruimtelijke verkenningen van het ministerie van VROM in het hoofdstuk " de hamvraag " gesproken over de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Vlaanderen en Nederland. Vanuit de EU zouden deze regio,s aangespoord worden om de varkenshouderij terug te dringen wegens natuurbelasting en ruimtedruk. Teneur van dit hoofdstuk was dat de varkenshouderij thuishoort in de akkerbouwgebieden van Europa, zeg Frankrijk, Denemarken, Polen en Midden-en Oost Europa. Hier is meer ruimte voor stallen en kan de mest op het land gebracht worden. Na 20 jaar lijkt het inderdaad bewust deze kant op gestuurd te zijn. Nederland wordt met zijn dure varkensrechten en onbetaalbare mestafzet en welzijnseisen te duur voor de varkenshouderij. De mestverwerking is steeds mislukt en digestaat is geen kunstmest. "Stront mot op de grond" lijkt het devies. Vraag me alleen af wie de regie voert in deze. Het CDA, toch veelal regeringspartij, stond erbij en keek ernaar, samen met LTO ! Of zijn het de direkteuren- generaals op de ministeries die met een regeringswissel meestal blijven zitten. Houden zij de lijnen met de brusselse regiseurs van dit anti varkensbeleid effectief in stant of wil men niet anders ?

 • no-profile-image

  Klaas

  Vergaderboer heeft helemaal gelijk, dat niemand heeft gevraagd dat wij ondernemer zijn om de consument van een goedkoop voedselpakket te voorzien, zodat de regering de rest kan pakken voor lasten, lasten en nog eens lasten. Maar als ik uw arogante opmerkingen zo hoor, zou je eigenlijk hopen dat we hier in Nederland nog eens een beetje honger krijgen. Zodat men in ieder geval nog een greintje respect kan opbrengen voor mensen, die door grote inspanningen erin slagen om een schamel inkomen te verwerven. Stoppen of opschalen kan voor de meesten van ons, beide weleens niet haalbaar zijn.

 • no-profile-image

  linda

  tijd om te stoppen. sluit je aan bij de Partij voor de Dieren, zij pleiten voor een warme sanering van deze sector.
  totale omschakeling naar biologische scharrelvarkens, met hooi en stro van eigen land. plezier voor mens en dier!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja Piet zo werkt het, de politiek verschuift maar de DG's blijven zitten. En omdat de ambtenaren ( mag je niet zeggen, is vloeken in de kerk) de vierde macht zijn, maken zij in principe de dienst uit. En dit is volledig in strijd met de democratische grondbeginselen van onze monarchie. En dus wordt het beleid niet bepaald door de Nederlandse kiezer maar door een select groepje met een eigen mening. Maar zolang politici bezig zijn met profilering van zichzelf hebben de ambtenaren vrij spel. Wie staat er op, heren/dames politici?

 • no-profile-image

  Harm

  De politiek heeft ons jaren geleden al opgegeven. De warme sanering middels opkoopregelingen is te duur gebleken. Door stilletjes enkele miljoenen te pompen in megaprojekten, zal de rest vanzelf doodbloeden. goedkoper kun je niet van die boeren afkomen. De overgebleven mega bedrijven worden netjes weggewerkt zodat niemand het meer zal zien. Agro industrieparken met een groot hek eromheen.
  Na de varkens komen de kippenboeren, daar wordt nu ook verschrikkelijk uitgebreid, en tussendoor zal de kalversector ook verdwijnen.
  Tenslotten zullen er nog melkveebedrijven zijn met 500 tot 1500 koeien.
  Dit alles voor weinig overheidsgeld.
  Ik zorg dat ik mijn investeringen binnen 5 jaar terug heb verdiend, zodat ik in ieder geval betijds kan vertrekken. Met gehuurde stallen laat ik geen eigen kapitaal achter.
  Ik ben bang dat de nederlandse boer maar beter kan vertrekken, er is niemand die om ons treurt, en de hoop op een beetje honger hoef je ook niet te hebben, daar hebben de grote jongens zich wel voor ingedekt.

 • no-profile-image

  rieks

  annie kan zich wel druk maken,maar voor wie is ze zo druk bezig? ,voor de bv,s en vrkbaronnen,die gaan gewoon door, net zolang tot er geen gewoon gezins -familie bedrijf over is, weggeconcureerd met overheidssubsidies en malafide beleggingsvaluta,s!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.