Home

Achtergrond

Rijk en provincies bereiken akkoord

De provincies betalen 600 miljoen euro mee aan rijksbeleid in de jaren 2009-2011.

Daartegenover staat dat ze meer bevoegdheden krijgen, op verschillende terreinen. Dat is de kern van het bestuursakkoord dat rijk en provincies vandaag hebben bereikt. Beide partijen zijn tevreden over het akkoord.

De extra taken die worden toegeschoven naar de provincies liggen vooral op het vlak van infrastructuur (overdracht wegen en vaarwegen), ruimtelijke ordening, bodemsanering en natuur. Bij natuur wordt onder meer het faunabeheer meer gedecentraliseerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.