Home

Achtergrond

PVV en PPE toch voor één voorzitter

De besturen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en die van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) hebben vandaag allebei uitgesproken dat ze in principe willen gaan voor één voorzitter voor beide schappen gezamelijk.

Het PVV-bestuur wil op korte termijn extern advies inwinnen om de Toekomstvisie 2010 te evalueren en te actualiseren. De adviezen kunnen consequenties hebben voor missie taken en werkwijze van het PVV. Op basis van het advies wordt vervolgens een profielschets voor de PVV voorzitter opgesteld. Vervolgens wordt gestreefd naar een profiel voor beide schappen. Het PVV-bestuur streeft er naar om op 1 september dit hele proces te hebben afgerond. In de laatste week van augustus brengen beide besturen elkaar op de hoogte.

Vice voorzitter Jan Wolleswinkel van het PPE acht het voorgestelde tijdspad van het PVV-bestuur erg ambitieus. "We staan voor de vakanties." Totdat duidelijk is of één voorzitter tot de mogelijkheden behoort blijft Jos Ramekers aan als voorzitter van het PPE.

Vice-voorzitter John Klijn van het PVV is wat optimistischer dan hij tot nu toe was over de mogelijkheid om weer tot één voorzitter te komen. Hij denkt dat het voorgestelde tijdspad wel degelijk haalbaar is.

Of registreer je om te kunnen reageren.