Home

Achtergrond

Onzekerheid over extra Russische importeisen agf

Nederlandse afzetorganisaties en handelsbedrijven zijn nog onzeker over de normen, werkwijze en effecten van de Russische aangekondigde verscherping van de importeisen voor residuen.

De EU, maar ook koepel FrugiVenta overleggen over de aanscherping. Rusland verscherpt de eisen per 1 juli, maar drie weken voor het verstrijken van de datum controleren de Russen al extra. Dat leidde tot overschrijdingen, waaronder Nederlandse witte kool en appels, zegt FrugiVentadirecteur Willem Baljeu.

Het overleg vindt vooral plaats tussen de Europese Commissie en Russische autoriteiten. "Het bedrijfsleven krijgt er geen poot aan de grond." Dat leidde al wel tot enige duidelijkheid. Een eis van de Russen om voor elk product een lijst met gebruikte middelen mee te sturen is van tafel.

Wel lijkt het uit te draaien op een discussie over de normen per product. Onduidelijk is echter welke norm de Russen hanteren. Baljeu weet dat sommige Russische normen niet hanteerbaar zijn. "Overlegd wordt welke normen dan worden gehanteerd. Is dat van de Codex Alimentarius of van land van herkomst?"

De uitvoer krijgt in ieder geval te maken met een forse extra drempel, vooral bij mixpartijen. De Russen lijken een extra laboratoriumrapport te eisen bij overschrijding. FrugiVenta poogt de Russen te overtuigen dat steekproeven uit het programma FoodCompass dan ook afdoende zijn. De Nederlandse groente- en fruithandel ontwikkelde dit systeem om middels steekproeven een beter zicht te krijgen op residugehaltes.

Of registreer je om te kunnen reageren.